< sekcia Ekonomika

Nová výzva z rezortu investícii by mala skvalitniť turizmus v SR aj ČR

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Na rozvoj turizmu v prihraničných oblastiach s Českou republikou pôjde 1,8 milióna eur.

Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu z programu Interreg SK-CZ na podporu rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva, čo prinesie návštevníkom prihraničných oblastí Slovenska i Česka kvalitnejší turizmus. Informovala o tom vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí). Na rozvoj turizmu v prihraničných oblastiach s Českou republikou pôjde 1,8 milióna eur.

V rámci výzvy je možné získať na jeden projekt nenávratný finančný príspevok vo výške minimálne 200.000 eur, a to do 15. októbra.

"Prihraničné regióny majú veľký potenciál na rozvoj turizmu a šance prilákať turistov zo susedných krajín na jednodňové, ale i dlhšie pobyty. Na to, aby tieto možnosti regióny mohli naplno využiť a aby boli prínosom tiež pre miestnu ekonomiku, potrebujú mať vybudované kvalitné zázemie pre cestovný ruch," poznamenala ministerka.

Výzva sa na Slovensku týka Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja. V Českej republike ide o Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj. "Výzva je uzatvorená a určená pre štátne inštitúcie, samosprávy, organizácie zriadené štátom, samosprávou, vyšším územným celkom, ale aj mimovládne a neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, Európske zoskupenie územnej spolupráce," dodal rezort.

Peniaze môžu byť využité napríklad na investičné aktivity zamerané na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu, na investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam vrátane oddychových zón, na budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s cieľom lepšie prepojiť kultúrne a prírodne významné lokality v cezhraničnom regióne alebo na spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.

Programy Interreg sú doplnkom hlavných európskych programov a určené sú na hlbšiu spoluprácu v špecifických oblastiach. Program Interreg V-A Slovenská a Česká republika je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 90,1 milióna eur. Je určený na skvalitňovanie spolupráce v prihraničných oblastiach medzi Slovenskou a Českou republikou a poskytuje podporu v štyroch prioritných osiach – využívanie inovačného potenciálu, kvalitné životné prostredie, rozvoj miestnych iniciatív a technická pomoc.

V práci programového obdobia 2014 - 2020 bolo ku koncu minulého roka zazmluvnených 122 projektov v hodnote 67,5 milióna eur.