< sekcia Ekonomika

Mladí by mali mať nárok na odpočítateľnú položku pri hypotékach

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Túto zmenu by mala priniesť novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR.

Bratislava 8. februára (TASR) - Zatraktívnenie podnikania v oblasti kúpeľníctva, či zavedenie odpočítateľnej položky pre mladých poberateľov hypotekárnych úverov. Toto sú zmeny, ktoré by mala priniesť novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Rezort už zverejnil predbežnú informáciu o jej príprave na právnom informačnom portáli Slov-lex.

Ministerstvo uviedlo, že v záujme dobrého fungovania vnútorného trhu chce v novele navrhnúť opatrenia, ktorými sa zaistí spravodlivé a účinné zdaňovanie nielen v rámci Slovenska, ale aj v Európskej únii. "Vytvoria sa podmienky na potláčanie nekalých praktík pri zániku spoločnosti s likvidáciou a bez likvidácie a pri premiestňovaní sídla obchodných spoločností," priblížilo MF SR.

Právna norma má taktiež prispieť k zatraktívneniu podmienok podnikania v oblasti domáceho kúpeľníctva a turizmu prostredníctvom zavedenia stimulov pre rozvoj tohto sektora. K tomuto kroku sa kabinet Roberta Fica zaviazal aj vo svojom Programovom vyhlásení vlády. Opatrenia na podporu slovenského kúpeľníctva majú byť navrhnuté z dôvodu zvýšenia postavenia kúpeľnej starostlivosti ako jedného z faktorov zdravotnej prevencie pred predčasnou invaliditou, odkázanosť na sociálny systém a v konečnom dôsledku na predĺženie dĺžky života občanov Slovenska.

"Rovnako sa navrhuje zavedenie odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti pre mladých poberateľov hypotekárneho úveru založený na obdobnom princípe ako daňový bonus," avizuje ministerstvo. Zavedenie tohto daňového zvýhodnenia pre mladých má nadviazať na zmenu systému štátnej podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Novelou zákona sa taktiež majú riešiť aj otvorené otázky v súvislosti s aplikáciou transferového oceňovania.

Podľa MF SR zákon o dani z príjmov v súčasnosti obsahuje opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom v značne obmedzenom rozsahu. "Stanovenie pravidiel s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR do zákona o dani z príjmov vyplýva z povinnosti zapracovania Smernice Rady EÚ, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu," zdôvodnilo ministerstvo.

Pripomienkové konanie k právnej norme by malo podľa predbežnej informácie odštartovať 7. apríla tohto roka. Do prípravy právnej normy sa môže zapojiť aj verejnosť prostredníctvom zasielania podnetov, ako aj návrhov. Lehota na vyjadrenie je stanovená do 13. februára tohto roka.