< sekcia Ekonomika

Agrorezort: Obavy chovateľov hovädzieho dobytka nie sú odôvodnené

Na snímke krava z dnešného 22. celoslovenského chovateľského dňa pinzgauského dobytka, ktorý sa konal v liptovskej obci Podtureň 11. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Romana Buganová

V oblasti priamych platieb sa predpokladá podpora sektora kráv s trhovou produkciou mlieka v rámci viazanej podpory príjmu, uviedol Hrežík.

Bratislava 10. mája (TASR) - Obavy chovateľov hovädzieho dobytka nie sú odôvodnené. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia prvovýrobcov a spracovateľov mlieka.

Priblížil, že MPRV SR v rámci budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ na roky 2023 až 2027 počíta s projektovou podporou investícií do prvovýroby aj spracovania mlieka. V rámci neprojektových intervencií sa tiež plánuje podpora dobrých životných podmienok zvierat.

Upozornil, že MPRV len nedávno uzavrelo jednu investičnú výzvu s takýmto cieľom a ďalšiu investičnú výzvu na podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov v sume cez 150 miliónov eur plánuje vyhlásiť ešte v máji.

"V oblasti priamych platieb sa predpokladá podpora sektora kráv s trhovou produkciou mlieka v rámci viazanej podpory príjmu. Zároveň v rámci režimov v záujme klímy a životného prostredia sa ako súčasť podpory na dobré životné podmienky zvierat predpokladá zostavenie opatrenia aj na hovädzí dobytok," dodal Hrežík.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) v spoločnom vyhlásení informovali, že slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka chcú investovať, bez štátu si však neporadia.

Podpora investícií do prvovýroby a spracovania mlieka sú požiadavkami slovenského mliečneho sektora na práve pripravovaný Strategický plán CAP do roku 2027. Tento základný slovenský dokument budúcej európskej agrárnej politiky podľa zväzov určí, či sa u nás bude vyrábať a spracúvať mlieko aj po roku 2028. Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka nechcú prísť o poslednú šancu, ako modernizovať mliečne farmy a mliekarne.