< sekcia Ekonomika

MPRV: Pri označovaní pôvodu mäsa platí národná aj európska legislatíva

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Dobrovičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

MPRV SR pracuje na splnení tohto záväzku, plnenie si vyžaduje dôkladnú analýzu aktuálneho stavu, prípravu návrhov, a tiež zmenu legislatívy.

Bratislava 21. júla (TASR) - Pri označovaní pôvodu mäsa platí národná aj európska legislatíva. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na utorkové (20.7.) vyjadrenia strany SaS o tom, že s prebaľovaním hydinového mäsa sa musí skončiť.

"V súvislosti s pôvodom hydiny si dovoľujeme uviesť, že platia jasne dané kritériá, ktoré sú ustanovené európskou, ale aj národnou legislatívou. Aktuálne z platnej národnej legislatívy vyplýva povinnosť pre zariadenie spoločného stravovania pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa," spresnilo MPRV.

Agroministerstvo pripomenulo, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zabezpečí zákonný, predvídateľný a jednotný postup pri výkonoch úradnej kontroly zjednotením úradnej kontroly potravín a zefektívnením jej riadenia.

MPRV SR pracuje na splnení tohto záväzku, plnenie si vyžaduje dôkladnú analýzu aktuálneho stavu, prípravu návrhov, a tiež zmenu legislatívy. Celý proces sa nesmie uponáhľať, aby výsledkom bola naozaj moderná a efektívne fungujúca úradná kontrola potravín.

"S problematikou zvýšeného dovozu hydinového mäsa na Slovensko sa stretávame dlhodobo a MPRV SR si je vedomé situácie v danej oblasti. Faktom ostáva, že Slovensko, ako členský štát EÚ, nemôže zakázať dovoz hydinového mäsa na náš trh z iných členských štátov, vzhľadom na uplatňovanie voľného pohybu tovaru. Na druhej strane, hydinové mäso prichádzajúce na náš trh z tretích krajín musí spĺňať požiadavky európskej, a tiež našej vnútroštátnej legislatívy, toto mäso je samozrejme kontrolované orgánmi úradnej kontroly potravín," uviedol agrorezort.

Prebaľovanie potravín, vrátane mäsa, je podľa MPRV upravené legislatívou a pokiaľ dochádza k porušovaniu stanovených pravidiel, takéto porušenie je sankcionované v správnom konaní v zmysle platnej legislatívy.

"Úradná kontrola sa musí vykonávať v súlade s európskou legislatívou - jednotným legislatívnym rámcom pre výkon úradnej kontroly platným pre všetky členské štáty EÚ, teda aj SR, je to euronariadenie o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach. V zmysle uvedeného nariadenia sa úradná kontrola musí vykonávať pravidelne na základe hodnotenia rizika a s vhodnou frekvenciou. Pričom pri určení rizika a vhodnej frekvencie musia byť zohľadnené jasne stanovené kritériá," priblížilo MPRV.

Agroministerstvo dodalo, že cielené kontroly sú vyhlasované na základe analýzy rizika z výsledkov predchádzajúcich úradných kontrol, na základe podnetov od rôznych zväzov, záujmových skupín a súkromných osôb poukazujúce na zníženú kvalitu potravín na trhu a na cenové akcie v maloobchodných prevádzkach.