< sekcia Ekonomika

MPRV SR: Vývoz dreva zo Slovenska sa vlani zvýšil o 9,2 %

Ilustračné foto Foto: TASR

Na Slovensko sa v minulom roku doviezlo 1,020 milióna m3 surového dreva, kým v roku 2013 približne 0,922 milióna m3.

Bratislava 21. júla (TASR) - Do zahraničia sa zo SR vlani vyviezlo 3,408 milióna kubických metrov (m3) surového dreva, kým predvlani 3,122 milióna m3. Vývoz teda stúpol o 9,2 %. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

"Export dreva bol zameraný na krajiny EÚ. V prípade ihličnatých sortimentov surového dreva prevládali v exportných dodávkach výrezy 1. až 3. triedy akosti (47,6 % celkového exportu). V prípade listnatých sortimentov surového dreva prevládal v dodávkach na export sortiment 4. a 5. triedy akosti (12,7 % exportu)," spresnilo ministerstvo.

Na Slovensko sa v minulom roku doviezlo 1,020 milióna m3 surového dreva, kým v roku 2013 približne 0,922 milióna m3. "Medzi negatíva dovozu vo všeobecnosti patrí nežiaduci stav, kedy sa dováža väčšie množstvo dreva horšej kvality a kvalitnejšie domáce drevo je určené na export, najmä sortimenty ihličnatého dreva 1. až 3. triedy akosti. Surovina sa pritom vyváža bez ďalšieho spracovania a pridaná hodnota sa tvorí v zahraničí, kde spracovanie dreva vytvára pracovné príležitosti, čím SR prichádza o daňové príjmy a príjmy z odvodov pri predpoklade možnosti nadmernej exploatácie lesov," zdôraznilo MPRV v správe.

V lesnom hospodárstve SR bol v roku 2014 zaznamenaný medziročný pokles priemerného speňaženia ihličnatého a listnatého dreva, a to o 2,17 eura/m3 na 51,45 eura/m3, respektíve o 0,73 eura/m3 na 42,33 eura/m3. "Na základe porovnania s rokom 2013 je možné konštatovať celkovo stabilnú situáciu vo vývoji priemerných cien dreva na trhu, okrem nárastu priemerného speňaženia pri najkvalitnejších sortimentoch dreva," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.