< sekcia Ekonomika

Výzva pre mladých farmárov: MPRV vyhodnocuje vyše 2000 projektov

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS). Foto: TASR – Martin Baumann

Podpora malých, mladých a rodinných farmárov podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavuje jeden zo základných mechanizmov znižovania regionálnych rozdielov.

Bratislava 1. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súčasnosti vyhodnocuje viac ako 2000 podaných projektov v rámci výzvy pre mladých poľnohospodárov, ktoré sa ešte nezrealizovali. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a marketingu MPRV.

Úverový produkt Moja pôda je podľa agrorezortu pripravený v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB), prioritne pre mladých farmárov. "Projekt a jeho výsledky budeme môcť hodnotiť po preskúmaní všetkých podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok a jeho následnom spustení," spresnilo agroministerstvo.

Podpora malých, mladých a rodinných farmárov podľa MPRV predstavuje jeden zo základných mechanizmov znižovania regionálnych rozdielov. Vytvára priaznivejšie podmienky na podnikanie týchto špecifických subjektov v poľnohospodárstve a súčasne chce riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku.

"Hlavnými nástrojmi na dosiahnutie cieľov, ktoré sme vo vzťahu k malým, mladým a rodinným farmárom zadefinovali, sú predovšetkým uľahčenie prístupu k poľnohospodárskej pôde, podpora začatia podnikania, zníženie nákladov na zamestnávanie, zlepšenie prístupu k možnostiam čerpania projektových podpôr Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020, umožnenie prístupu k úverovému predfinancovaniu prevádzkových a kapitálových potrieb, podpora výroby, odbytu a označovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín a uľahčenie prístupu k neprojektovým opatreniam PRV na obdobie 2014 až 2020 a podporám v rámci priamych platieb," doplnil agrorezort.

Pre mladých farmárov a podporu ich podnikania je podľa MPRV vyčlenená pôda v správe Slovenského pozemkového fondu v celkovej výmere 10.089 hektárov (ha), ďalej sú nastavené priame podporné mechanizmy v rámci priamych platieb, kde mladý farmár môže poberať zvýšenú platbu na plochu na prvých 28 ha.

Koncepcia nastavuje projektové podporné mechanizmy financované z PRV SR, a to pomoc na začatie podnikania pre mladých farmárov vo forme nenávratného finančného príspevku bez spoluúčasti žiadateľa vo výške 50.000 eur a podpora do modernizácie fariem. V spolupráci so SZRB je tiež pripravený úverový produkt na nákup pôdy exkluzívne pre mladých farmárov, ktorý eliminuje riziko neschválenia úveru pre začínajúcich poľnohospodárov na minimum.