< sekcia Ekonomika

Rezort práce bude koordinátorom politík na ochranu detí pred násilím

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Cieľom právnej úpravy je posilnenie právnej istoty v rámci uskutočňovania vzájomnej spolupráce a súčinnosti subjektov ochrany detí pred násilím.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude hlavným koordinátorom štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím. Taktiež má zabezpečovať plnenie úloh v tejto oblasti. Počíta s tým vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Rezort práce prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch usmerňuje a metodicky riadi koordináciu ochrany detí pred násilím. "Tým sa rozumie vytváranie podmienok na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií, čím prispieva k zosúlaďovaniu úloh a spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím na národnej a miestnej úrovni. Uvedeným nie sú dotknuté kompetencie subjektov, ktoré im vyplývajú z iných zákonov," objasnilo zámer návrhu ministerstvo.

Cieľom právnej úpravy je posilnenie právnej istoty v rámci uskutočňovania vzájomnej spolupráce a súčinnosti subjektov ochrany detí pred násilím. Zabezpečiť má zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím na celom Slovensku.