< sekcia Ekonomika

MPSVR: Úrady práce prijímajú žiadosti o príspevky za február

NA snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Foto: TASR - Jakub Kotian

Záujemcovia o príspevky z projektu Prvá pomoc už môžu za mesiac február zasielať svoje žiadosti a výkazy pre opatrenia 2, 4A a 4B e-mailom na adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bratislava 2. marca (TASR) - Úrady práce prijímajú žiadosti o príspevky zo schémy Prvej pomoci za február. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) Eva Rovenská.

Záujemcovia o príspevky z projektu Prvá pomoc už môžu za mesiac február zasielať svoje žiadosti a výkazy pre opatrenia 2, 4A a 4B e-mailom na adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich môžu do 30. apríla. Rovenská pripomenula, že všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii aj na webovej stránke pomahameludom.sk.

"V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR uvedomuje dôležitosť a nevyhnutnosť zvýšenej pomoci zamestnávateľom, zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO). S cieľom udržať čo najviac pracovných miest sme rozšírili okruh oprávnených žiadateľov, zvýšili finančnú pomoc a predĺžili obdobie podpory z projektu Prvá pomoc do 30. júna 2021," zhrnula hovorkyňa.

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí už pomoc čerpali a majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc, nemusia podpisovať nové dodatky k dohode. Úrady práce budú žiadateľov informovať o zmene podmienok a obe zmluvné strany budú postupovať podľa platných predpisov odo dňa ich účinnosti.

"Rozšírili sme kategórie poklesu tržieb z pôvodných štyroch na sedem kategórií s výškou príspevkov od 330 eur do 870 eur. Toto rozšírenie prináša adresnejšiu a férovejšiu pomoc," pripomenula tiež Rovenská.

Takisto o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti môže žiadať SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 30. júna 2020 a poistenie jej trvá, alebo jej táto povinnosť vznikla od 1. júla 2020 či od 1. februára 2021. Rovnako môžu žiadať aj tie SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však k 1. februáru 2021. "Príspevok dostanú aj tí, ktorí majú príjem z iného pracovného pomeru," ubezpečila hovorkyňa.

Vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam, športovcom a jednoosobovým s. r. o. zvýšil rezort príspevok na 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však k 1. februáru 2021.

"Žiadosti a výkazy pre opatrenia 1, 3A a 3B za mesiac február 2021 budú zverejnené po schválení dodatku k schéme štátnej pomoci Európskou komisiou," uzavrela hovorkyňa ministra.