< sekcia Ekonomika

Úrady prijímajú žiadosti o príspevky Prvej pomoci + za október

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V Prvej pomoci + sa zvyšuje a predlžuje finančná pomoc na ochranu pracovných miest do marca, tiež sa rozširujeme okruh oprávnených žiadateľov.

Bratislava 9. novembra (TASR) – Záujemcovia o príspevky z projektu Prvá pomoc + za október už môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy na úrady práce. Pri žiadaní o finančnú pomoc v rámci opatrenia 1 a 3A/3B sa zároveň mení spôsob zasielania vyplnených tlačív.

Žiadosti a výkazy za október je možné zasielať do 31. januára 2021. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Pazičová s tým, že všetky informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke pomahameludom.sk.

O príspevky v rámci projektu Prvá pomoc + za mesiac október môžu žiadať súčasní prijímatelia pomoci aj noví záujemcovia. Pazičová priblížila, že zamestnávatelia a SZČO, ktorí už pomoc čerpali a majú s úradom práce uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc, dostanú od úradu práce dodatok k dohode, ktorý podpíšu a zašlú späť na úrad.

„V prípade, ak žiadateľ prevzal dodatok k dohode elektronicky podpísaný elektronickou pečaťou úradu, zasiela úradu dodatok k dohode naspäť elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak žiadateľ dostal dodatok k dohode prostredníctvom pošty, jeden podpísaný výtlačok dodatku k dohode zasiela späť poštou alebo v ojedinelých prípadoch ho doručí osobne do podateľne úradu. Následne je potrebné príslušnému úradu práce poslať vyplnený výkaz za október," spresnila Pazičová

Noví žiadatelia posielajú úradu práce žiadosť a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa rozhodnú. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripraví podľa žiadosti dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu, ktorú musí žiadateľ podpísať. Zamestnávateľovi v prípade opatrenia číslo 1 alebo číslo 3 zasiela úrad dohodu elektronicky podpísanú elektronickou pečaťou úradu. Túto dohodu žiadateľ elektronicky podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Hovorkyňa ďalej ozrejmila, že žiadateľovi o príspevok cez opatrenie číslo 2 alebo číslo 4, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku, zašle úrad podpísanú dohodu poštou.

„Jeden podpísaný výtlačok dohody zasiela späť poštou alebo v ojedinelých prípadoch ho doručí osobne do podateľne úradu. Po podpise a skontrolovaní výkazu úrad poskytne príspevok," dodala s tým, že v nasledujúcich mesiacoch môže žiadateľ opätovne žiadať o pomoc. Ak tak urobí v rámci toho istého opatrenia, stačí, ak zašle úradu už iba vyplnený výkaz.

V Prvej pomoci + sa zvyšuje a predlžuje finančná pomoc na ochranu pracovných miest do marca, tiež sa rozširujeme okruh oprávnených žiadateľov. O pomoc môžu požiadať aj SZČO, ktoré majú príjem z iného pracovného pomeru.

Opatrenie číslo 1 predstavuje pomoc zamestnávateľom v prípade zatvorených prevádzok alebo obmedzenia činnosti. Druhé opatrenie je pomoc SZČO, opatrenie 3 A/B predstavuje pomoc zamestnávateľom, tzv. kurzarbeit. Štvrté opatrenie zasa znamená pomoc vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam a jednoosobovým s.r.o.