< sekcia Ekonomika

Rezort vnútra: Eurofondy podporia rýchlejší a lepší obchodný register

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vyzvanie vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP EVS. Suma, ktorá na projekt poputuje, predstavuje 950.000 eur.

Bratislava 5. júna (TASR) – Zjednodušenie služieb a zníženie administratívnej záťaže pri registrovaní obchodných spoločností je hlavným cieľom národného projektu rezortu spravodlivosti. Na projekt s názvom Obchodný register a životné situácie podnikateľov žiada finančné prostriedky z Európskej únie cez Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS).

Vyzvanie vyhlásilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP EVS. Suma, ktorá na projekt poputuje, predstavuje 950.000 eur.

Obchodný register (OR) je verejný zoznam zriadený obchodným zákonníkom od roku 2014, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje a skutočnosti týkajúce sa obchodných spoločností. Na Slovensku je verejne dostupný na stránke www.orsr.sk, údaje v ňom sa aktualizujú každé dva týždne.

Odstránenie administratívnych bariér bude podľa rezortu vnútra prínosom nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy. Projektom sa má tiež výrazne zvýšiť kvalita a dôveryhodnosť údajov zapísaných v OR, vďaka čomu bude možné zabezpečiť právnu záväznosť registra na internete online. Register sa vyčistí od nekorektných údajov a bude tiež dostupný vo forme otvorených dát.

„Ďalším cieľom národného projektu je rozšírenie dostupnosti služieb OR tým, že sa zvýši počet subjektov – registrátorov, ktorí budú môcť obchodnú spoločnosť zapísať do registra. Odbremenia sa tak súdy a celá prax registrácie bude flexibilnejšia. Lepšie navrhnuté procesy umožnia integrovať a znížiť počet potrebných procedúr a úkonov spojených so zápisom spoločností do OR,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV Adela Danišková.

Ministerstvo poukázalo na to, že proces, ktorý vedie k zápisu obchodnej spoločnosti do OR, je dnes sprevádzaný množstvom administratívnej záťaže. Osoba, ktorá prejaví záujem podnikať, sa nevyhne sérii návštev rôznych úradov či inštitúcií. Zvýšenou administráciou sa pritom priamo úmerne zvyšuje aj chybovosť dát.

„Kľúčovým cieľom reformy v tejto oblasti je skrátenie času potrebného na zmeny v OR. Zápis obchodnej spoločnosti či zmeny v nej sa budú v novom registri realizovať obratom. Zmeny sa dosiahnu aj vďaka úplnej elektronizácii jednotlivých úkonov na strane registrátorov. Zlepšenie podnikateľského prostredia je absolútnou prioritou pre OP EVS a ambiciózne zmeny v OR budú príkladom aj pre iné reformné iniciatívy,“ uviedol riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe.

Vďaka projektu budú navrhnuté, schválené a účinné všetky potrebné právne predpisy, čo má podporiť úspešné nasadenie a prevádzku nového Informačného systému OR. Register má byť zdrojom vysokokvalitných dát a poskytovať služby podnikateľom, inštitúciám verejnej správy, ale aj verejnosti. Slovenský OR bude prepojený s obchodným registrom EÚ.