< sekcia Ekonomika

Na bankového ombudsmana sa za 8 rokov obrátilo viac ako 12.000 ľudí

Eva Černá Foto: TASR - Štefan Puškáš

Vlani bolo na základe preukázania pochybenia banky vybavených v prospech klienta 85 prípadov.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Na Kanceláriu bankového ombudsmana sa počas ôsmich rokov jej pôsobenia obrátilo už viac ako 12.000 ľudí a prešetrených bolo 2309 oficiálnych podnetov voči bankám. V minulom roku sa na kanceláriu obrátilo 2564 ľudí, z čoho bolo 431 oficiálnych podnetov. V prospech klienta bolo vybavených 85 prípadov.Ako na dnešnej tlačovej konferencii skonštatovala banková ombudsmanka Eva Černá, o služby kancelárie je veľký záujem. "Riešenie často nespočíva len v kladnom vybavení podnetov, ale mnohým ľuďom sme dokázali pomôcť vďaka radám, ktoré sme im poskytli," uviedla Černá.

Z hľadiska sťažností najviac ich podávali muži, a to 52 %, vlani sťažnosť podalo 42 % žien a počet podnetov od podnikateľského sektora predstavoval 1 %. "Odjakživa máme zakódované, že sme tu pre bežných ľudí. My sme zadarmo pre bežných ľudí, ktorí nemajú na právnika," uviedla Černá.

Z hľadiska krajov v rámci sťažností vlani viedol Bratislavský kraj, nasledoval Banskobystrický, Nitriansky a Prešovský kraj. Podľa Černej je to spôsobené tým, že Bratislavský kraj je silným krajom z hľadiska hospodárstva a aj ľudia v tomto kraji sú viac zaťažení úvermi ako v ostatných.

Záznam z tlačovej konferencie nájdete TU.

Vlani bolo na základe preukázania pochybenia banky vybavených v prospech klienta 85 prípadov. Vyskytli sa však aj situácie, keď banka urobila ústretové kroky v prospech klienta aj napriek tomu, že neurobila žiadnu chybu. Poskytnutá materiálna satisfakcia klientom vo forme vrátenia či odpustenia poplatkov alebo zľavy z úrokovej sadzby dosiahla viac ako 11.000 eur. Pochybenie banky nebolo preukázané v 88 prípadoch. Ostatným spotrebiteľom Kancelária bankového ombudsmana poskytovala poradenstvo, ktoré im dopomohlo k riešeniu problémov.

Z hľadiska najčastejších problémov sa do popredia dostávajú problémy klientov týkajúce sa predčasného splatenia úverov, ktoré súvisia s klesajúcimi úrokovými sadzbami na finančnom trhu. Taktiež sa na bankovú ombudsmanku obracajú ľudia, ktorí majú problémy so splácaním a reštrukturalizáciou svojich záväzkov voči banke.

Vlani sa banková ombudsmanka zamerala aj na osvetu v oblasti bezpečnosti, prevažne bezpečnosti používania platobných prostriedkov. "Podvody sú sofistikovanejšie ako v minulosti. Neustále sa stretávame s napísaným PIN kódom v peňaženke alebo v telefóne. To sú bežné chyby, ktoré ľudia robia," priblížila Černá s tým, že osveta spočíva najmä v prednáškach na stredných školách, kancelária ombudsmana taktiež vedie aj diskusie so seniormi.

Inštitút Bankového ombudsmana bol na Slovensku zriadený v roku 2007 Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Jeho hlavnou úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov od spotrebiteľov a mimosúdne riešenia sporov medzi bankami a ich klientmi. Pôsobnosť ombudsmana sa vzťahuje na banky, pobočky zahraničných bánk a sporiteľne, ktoré sú členmi SBA. Bankový ombudsman je volený členmi Prezídia SBA na päť rokov.