Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. marec 2023Meniny má Miroslav
< sekcia Ekonomika

Na celý daňový bonus bude možné použiť základ dane partnera

Ilustračné foto Foto: TASR

Návrh zákona tiež spresňuje a dopĺňa pravidlá transferového oceňovania.

Bratislava 6. decembra (TASR) – Rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, si ho bude môcť pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.

"Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napríklad rodičov) do úhrnu príjmov na účely uplatnenia tohto daňového bonusu," uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.

Predmetom návrhu zákona je aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov. To je zacielené proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie.

Návrh zákona tiež spresňuje a dopĺňa pravidlá transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie, doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav) či doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR.

MF v novele zákona tiež dopĺňa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu takzvaného zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.

Návrhom zákona sa zároveň od 1. januára 2023 zmení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle.

Ďalej sa pri ukladaní pokút zavedie systém tzv. druhej šance, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta.

Tiež sa skráti lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený.

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Mareka Krajčího (OĽANO) sa zároveň umožní oslobodenie nepeňažných plnení súvisiacich s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov od dane z príjmov.