< sekcia Ekonomika

Na čerpanie programov spolupráce malo vplyv nastavenie dokumentácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prvostupňoví kontrolóri na Slovensku, v Českej republike aj v Rakúsku kontrolujú výdavky za partnerov z danej krajiny a až následne môže vedúci partner projektu predložiť žiadosť o platbu za projekt.

Bratislava 29. júla (TASR) - Vplyv na dočasne nižšie čerpania v rámci programov spolupráce Interreg V-A Slovensko-Rakúsko (SK-AT) a Slovensko-Česká republika (SK-CZ) malo niekoľko faktorov. Oba programy začali s oneskorením pre nastavovanie riadiacej dokumentácie. Musela odzrkadľovať požiadavky slovenskej legislatívy v rámci programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), zároveň bolo treba prihliadať na požiadavky partnerskej krajiny. Pre TASR to uviedlo v pondelok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na informácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) o čerpaní EŠIF k polovici júna tohto roka v aktuálnom programovom období 2014 – 2020.

Úrad vicepremiéra informoval, že z alokácie bolo priebežne najväčšie čerpanie v Programe rozvoja vidieka (44,56 %), potom v operačnom programe (OP) Technická pomoc (43,85 %), na treťom mieste v PS INTERACT III (34,46 %) a na štvrtom v OP Integrovaná infraštruktúra (33,73 %), naopak, v programe Interreg V-A SK-AT dosiahlo čerpanie 3,03 %, v Interregu V-A SK-CZ to bolo 4,52 % a v OP Rybné hospodárstvo 6,79 %.

„Nie všetky legislatívne podmienky Slovenska sa dajú aplikovať na českých, respektíve rakúskych partnerov. Z toho dôvodu bolo treba vybaviť v niektorých prípadoch výnimky zo Systému riadenia EŠIF, čo bolo časovo náročné,“ zdôvodil rezort.

V programoch je nastavená dvojstupňová kontrola preto, lebo legislatíva je v každej krajine rozdielna. Prvostupňoví kontrolóri na Slovensku, v Českej republike aj v Rakúsku kontrolujú výdavky za partnerov z danej krajiny a až následne môže vedúci partner projektu predložiť žiadosť o platbu za projekt. Do čerpania sa tak dostávajú až výdavky, ktoré sú schválené na úrovni projektu, nie na úrovni partnera. Preto je proces o dosť dlhší. Od vzniku výdavku až po jeho konečné preplatenie v ideálnom prípade je čas približne 6 mesiacov. Napriek uvedenému sa rezort pôdohospodárstva snaží túto lehotu maximálne skracovať, priblížilo proces MPRV SR.

Nemenej podstatným problémom je podľa neho aj verejné obstarávanie, ktoré sa musí často opakovať kvôli zložitosti legislatívy. „Následne dostávame žiadosti o predĺženie realizácie projektových aktivít, ktoré majú za následok „oneskorené“ čerpanie v rámci projektu,“ konštatovalo.

“K dnešnému dňu je v rámci programu Interreg V-A SK-CZ na prvom stupni kontroly predložených viac ako 14 miliónov eur, schválených už viac ako 7 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-AT je predložených na prvom stupni kontroly takmer 9 miliónov eur a schválené sú takmer 4 milióny eur. Tieto čísla by sa postupne v najbližších mesiacoch mali prejaviť aj v celkovom čerpaní za programy,“ uzatvára MPRV SR.