Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. jún 2024Meniny má Blanka a Bianka
< sekcia Ekonomika

Na obnovu budov má ísť z plánu obnovy 700 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Dano Veselský

Cieľom obnovy historických budov je zlepšenie ich stavebnotechnického stavu, čo zlepší ich energetickú hospodárnosť, predĺži sa ich životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Bratislava 10. marca (TASR) – Na obnovu budov by z plánu obnovy malo ísť 700 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo tento týždeň na pripomienkovanie na portáli Slov-lex.sk. Z toho 500 miliónov eur má ísť na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a zvyšných 200 miliónov eur na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

Vláda si od miliónov z plánu obnovy v tomto segmente sľubuje výrazne vyšší spád podpory hĺbkovej obnovy domov. Podporu bude poskytovať Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a mala by viesť k zlepšeniu energetickej hospodárnosti rodinných domov a k zavedeniu vybraných zelených prvkov v procese obnovy. "V procese prideľovania prostriedkov bude zohľadnený aspekt energetickej chudoby a bude sa prihliadať na environmentálne správne nakladanie so stavebným odpadom," uvádza sa v materiáli.

Cieľom obnovy historických budov je zlepšenie ich stavebnotechnického stavu, pričom sa tak zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži sa ich životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

V rámci kapitoly obnovy budov autori materiálu stanovili tri reformy v tejto oblasti. Ide o reformu zosúladenia podpôr obnovy rodinných domov, reformu zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového ústavu (PÚ) SR a reformu nakladania so stavebným odpadom.

"Integrácia existujúcich schém podpory pod jeden komplexný mechanizmus podpory, v rámci ktorého bude možné vykonávať hĺbkovú obnovu rodinných domov efektívnym spôsobom," charakterizovali autori materiálu zosúladenie podpôr na obnovy domov, ktoré v súčasnosti poskytujú rôzne rezorty. Cieľom tejto reformy je integrácia týchto schém pod jednu strechu tak, aby bolo možné vykonávať opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti a aby boli podporené environmentálne aspekty pri renováciách.

Cieľom druhej reformy je zvýšiť predvídateľnosť rozhodnutí PÚ SR, čím by sa podporil rozvoj komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami a zároveň by sa zvýšila systematickosť rekonštrukcií pamiatok vo verejnom vlastníctve. Táto reforma bude stáť spolu s pasportizáciou pamiatok odhadom 6,5 milióna eur.

Hlavným cieľom reformy nakladania so stavebným odpadom je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude podľa materiálu viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

Hlavnými výzvami pre Slovensko v tejto oblasti je podľa materiálu hlavne zníženie emisií, zelená transformácia či zrýchlenie tempa obnovy budov. Investície prinesú nové pracovné miesta na lokálnych úrovniach i ekonomický rast. Tieto investície sa podľa autorov materiálu odrazia na hrubom domácom produkte (HDP) 1,2 až 1,4-násobne.

Slovenský plán obnovy bude v pripomienkovom konaní do 22. marca. Slovensko ho má odovzdať Európskej komisii (EK) do konca apríla tohto roka.