< sekcia Ekonomika

Na podporu cestovného ruchu v košickom kraji pôjde 840.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: detuschebank.ge

Financie sú určené na podporu infraštruktúrnych projektov, ktoré rozširujú ponuku destinácie, ale aj na realizáciu a marketing kvalitných podujatí v regióne.

Košice 22. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) podporí cestovný ruch v roku 2020 v rámci programu Terra Incognita sumou 840.000 eur. O podporu na turistické atrakcie, infraštruktúru a podujatia sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, združenia či obce. Hlavným cieľom je zatraktívnenie kraja cez ešte väčšiu spoluprácu s podnikateľmi a ďalšími hráčmi v cestovnom ruchu.

Financie sú určené na podporu infraštruktúrnych projektov, ktoré rozširujú ponuku destinácie, ale aj na realizáciu a marketing kvalitných podujatí v regióne. "Považujeme za dôležité podporovať lokálnych podnikateľov, ktorí vedia, čím sa v našom kraji oplatí pochváliť. Ako prvý kraj budeme v tomto roku vyhlasovať výzvy v ekoturizme, ktoré by mali priniesť inovatívne riešenia na ochranu nášho životného prostredia. Posúvame sa aj v elektronizácii, po novom budú žiadatelia podávať žiadosti elektronicky, čím chceme znížiť byrokraciu," uviedol v utorok predseda KSK Rastislav Trnka.

S výzvou programu bude aj v roku 2020 pracovať krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). Podľa jej výkonnej riaditeľky Lenky Vargovej Jurkovej je poskytovanie dotácie dôležitým prvým krokom, ešte dôležitejšie je však naštartovanie spolupráce. "Koncept výzvy sme preto pripravovali tak, aby zapadal do nášho modelu manažmentu a marketingu destinácie. Ide nám totiž najmä o zvyšovanie atraktivity a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Ak sa jednotlivé aktivity, ale aj propagácia vzájomne dopĺňajú, vzniká synergia, ktorá prináša oveľa prínosnejšie výsledky než čiastkové ad hoc riešenia," povedala. Dodala, že projekty napredujú najmä vtedy, ak spĺňajú tri dôležité vlastnosti – sú kvalitné, majú dobrý marketing a spolupráca zainteresovaných partnerov ich vedie k spoločnej vízii ďalšieho rozvoja.

Termín na predkladanie žiadostí o podporu je do 30. novembra. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom v Košickom kraji a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Podklady, informácie a digitálne prihlasovanie projektov nájdu záujemcovia na webe vyzva.terraincognita.sk.