< sekcia Ekonomika

Na podporu rozvoja bývania by každoročne mali ísť výdavky 0,5 % HDP

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR bol HDP Slovenska v roku 2020 na úrovni asi 91,1 miliardy eur, za vlaňajšok by tak podľa novej bytovej politiky išlo na rozvoj bývania skoro pol miliardy eur.

Bratislava 9. septembra (TASR) - Zo štátneho rozpočtu by sa mali každoročne do roku 2030 vyčleniť peniaze na podporu rozvoja bývania s cieľom dosiahnuť úroveň výdavkov 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu novej bytovej politiky SR do roku 2030 a z akčného plánu do roku 2025, ktoré minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) predložil tento týždeň do medzirezortného pripomienkového konania.

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR bol HDP Slovenska v roku 2020 na úrovni asi 91,1 miliardy eur, za vlaňajšok by tak podľa novej bytovej politiky išlo na rozvoj bývania skoro pol miliardy eur.

"Základnou víziou štátu do roku 2030 je dosiahnuť postupné zvýšenie dostupnosti a kvality bývania v SR zameraním sa na zvýšenie cenovej a fyzickej dostupnosti bývania s dôrazom na rozvoj všetkých foriem nájomného bývania," píše sa v materiáli. Súčasťou tejto vízie je aj vylepšovanie existujúceho bytového fondu.

Na splnenie vízie rezort v materiáli vymenoval niekoľko čiastkových cieľov, ktorými sú zvýšenie ponuky bývania vytvorením stabilného prostredia, zvýšenie dostupnosti všetkých foriem nájomného bývania či zvyšovanie kvality bývania.

Konkrétne chce rezort zvýšiť počet disponibilných bytov na 1000 obyvateľov aspoň na úroveň priemeru EÚ, teda 395 bytov. Takisto chce zvýšiť podiel nájomného bývania na 10 % celkového bytového fondu a zdvojnásobiť podiel bytov s regulovaným nájmom z 1,6 % na tri percentá celkového objemu bytov.

Medzi opatreniami, ktoré rezort navrhuje zaviesť, sa nachádza napríklad prijatie nového stavebného zákona, zmena právnej úpravy pri vzťahu medzi vlastníkom a nájomcom pri prenájme bytu či finančná stabilizácia podpory rozvoja nájomného bývania.

Ministerstvo by tiež chcelo vytvoriť systém na objektívne stanovenie ceny nájmu v bytoch obstaraných z verejných zdrojov a prijať opatrenia, ktoré umožnia efektívnejší prístup samospráv najmä k štátnym pozemkom a nevyužívaným nehnuteľnostiam na účel sociálneho nájomného bývania.

Pri súkromnom nájomnom bývaní rezort navrhuje zaviesť opatrenia v oblasti daní a odvodov s cieľom zvýšiť motiváciu súkromného sektora podieľať sa na výstavbe a poskytovaní nájomného bývania a analyzovať systém bankových záruk.

Pri štátom podporovanom nájomnom bývaní zase treba podľa ministerstva prijať potrebnú legislatívu, ktorou sa zabezpečí efektívne a transparentné nastavenie modelu a prevádzky takéhoto nájomného bývania.

K materiálu ministerstvo dopravy doložilo aj akčný plán do roku 2025. V ňom sa okrem výdavkov píše napríklad aj o nadrezortnej koordinačnej platforme, ktorú má ministerstvo dopravy zriadiť do júna budúceho roka. Akčný plán počíta aj s mediálnou kampaňou na popularizáciu nájomného bývania.