< sekcia Ekonomika

Na posudzovaní rizík 5G sietí sa podieľali aj slovenskí experti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zavedenie sieťových technológií 5G považuje Európska komisia za hlavný faktor umožňujúci prevádzku budúcich digitálnych služieb.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Európska komisia, spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), zverejnila správu Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí. Zavedenie sieťových technológií 5G považuje Európska komisia za hlavný faktor umožňujúci prevádzku budúcich digitálnych služieb. Správa je ďalším krokom v snahe Európskej komisie postupovať jednotne v rámci posúdenia rizík 5G technológií v rámci Európskej únie a vychádza z cieľov Odporúčaní Komisie (EÚ) o kybernetickej bezpečnosti sietí 5G.

Dokument, ako informoval TASR riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota, bol vypracovaný na základe podkladov jednotlivých členských štátov, ktoré na základe odporúčania Európskej komisie vypracovali vlastné posúdenie rizík. Vstupom Slovenskej republiky do správy bol vnútroštátny audit posúdenia rizík, ktorý uskutočnil Národný bezpečnostný úrad (Národná jednotka SK-CERT) v spolupráci s orgánmi verejnej moci, telekomunikačným regulátorom a telekomunikačnými operátormi.

"Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí je dokumentom, ktorý komplexne zachytáva problematiku kybernetickej bezpečnosti v rámci 5G sietí. Ide o výsledok úsilia jednotlivých štátov, vrátane Slovenskej republiky, pristupovať k téme kybernetickej bezpečnosti 5G sietí jednotne a koordinovane. Zároveň prináša odporúčania, ktoré je potrebné aplikovať už pri elektronickej aukcii 5G frekvencií," zdôraznil Janota.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zriadené na Národnom bezpečnostnom úrade 1. septembra 2019 transformáciou Národnej jednotky SK-CERT, je akreditovaným členom organizácie Trusted Introducer a zároveň aj členom v organizácii FIRST (Forum of Incident Response Security Teams) s globálnym členstvom 490 tímov z 92 štátov. V rámci úradu zodpovedá za tému bezpečnosti 5G technológií.