< sekcia Ekonomika

Na reformy v oblasti klímy pôjde z plánu obnovy 43 % financií

Na snímke vľavo predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) na tlačovej konferencii počas návštevy Vedeckého parku Univerzity Komenského 21. júna 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Jeden z najväčších balíkov financií, a to vo výške 712 miliónov eur, je napríklad určený na rozvoj nízkouhlíkovej dopravy.

Bratislava 21. júna (TASR) – Európska komisia (EK) vydala kladné posúdenie slovenského plánu obnovy a odolnosti, ktorý bude financovaný prostredníctvom grantov vo výške 6,3 miliardy eur. Financovaním z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý tvorí jadro programu NextGenerationEU, bude podporená realizácia predložených kľúčových investičných a reformných opatrení do roku 2026. Na reformy a investície v oblasti klímy, ktoré sú jednou z priorít, pôjde z plánu obnovy 43 % prostriedkov, uviedlo v pondelok Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Slovenský plán je súčasťou reakcie EÚ na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Má riešiť spoločné európske výzvy tým, že sa využije potenciál zelenej a digitálnej transformácie s cieľom posilniť ekonomickú a sociálnu odolnosť a súdržnosť jednotného trhu.

„Plán Slovenska predovšetkým zlepší služby zdravotnej starostlivosti v celej krajine, zreformuje a digitalizuje verejnú správu, prispeje k ochrane klímy prostredníctvom rozsiahlej renovácie budov a čistejšej dopravy a zlepší vzdelávanie,“ zdôraznilo Zastúpenie EK na Slovensku.Jeden z najväčších balíkov financií, a to vo výške 712 miliónov eur, je napríklad určený na rozvoj nízkouhlíkovej dopravy. To zahŕňa podporu zavádzania nabíjacích staníc pre alternatívny pohon, modernizáciu železníc a rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Na revitalizáciu vodných tokov, zvyšovanie odolnosti lesov voči vplyvom zmeny klímy a podporu biodiverzity ráta plán obnovy s dotáciou 159 miliónov eur. Takmer 530 miliónov eur by malo pomôcť zlepšiť energetickú a ekologickú výkonnosť aspoň 30.000 domácností, a v neposlednom rade je plán obnovy v tomto segmente zameraný aj na dekarbonizáciu priemyslu. Na podporu energetickej efektívnosti a investovanie do inovatívnych technológií dekarbonizácie v priemysle je pripravených 368 miliónov eur.

Hospodársku a sociálnu odolnosť Slovenska by mala zlepšiť reforma dôchodkového systému, skvalitnenie podnikateľského prostredia či reforma justície. Na posilnenie efektívnosti a nezávislosti justičného systému a investovanie do digitálnej infraštruktúry ráta plán obnovy so sumou 255 miliónov eur.

Ilustračné foto.
Foto: TASR/AP


Slovensko bude z grantov EÚ z plánu obnovy renovovať staré a stavať nové nemocnice. Na tento zámer je vyčlenených 988 miliónov eur. Ďalších 141 miliónov eur bude krajina investovať do predškolských zariadení, aby zlepšila prístup k službám starostlivosti o deti a 193 miliónov eur bude použitých na investície do dlhodobej starostlivosti o ľudí v núdzi prostredníctvom väčšieho zamerania sa na komunitné riešenia.

Európska komisia posudzovala plány obnovy a odolnosti podľa 11 kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF). V týchto kritériách musela posúdiť, či majú opatrenia trvalý vplyv, riešia výzvy identifikované v odporúčaniach pre danú krajinu alebo ich významnú podskupinu, sú stanovené jasné a realistické míľniky a ciele umožňujúce monitorovať napredovanie reforiem a investícií.

Ďalšími kritériami bolo, či je splnený cieľ 37 % výdavkov v oblasti klímy a 20 % výdavkov na digitálnu oblasť. V pláne musí byť dodržaná zásada „výrazne nenarušiť“. Plán obnovy zároveň musí zabezpečiť primeraný mechanizmus kontroly a auditu a uvádzať realistické informácie o nákladoch.