Quantcast
< sekcia Ekonomika

Na Spiši vzniká špeciálna MBÚ linka na spracovanie odpadu

Na snímke z 3. decembra 2020 výstavba špeciálnej linky na mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) komunálneho odpadu v extraviláne obce Hincovce v okrese Spišská Nová Ves. Foto: TASR

Linka nemá žiaden nepriaznivý dosah na životné prostredie, pretože proces je vedený fyzikálnym triedením bez použitia akéhokoľvek tepelného spracovania.

Hincovce 12. januára (TASR) – V extraviláne obce Hincovce v okrese Spišská Nová Ves vzniká ako prvá na Slovensku špeciálna linka na mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) komunálneho odpadu. Jej činnosťou sa má znížiť množstvo odpadu, ktorý sa odváža na skládku, o približne 80 až 90 percent. Pre TASR to uviedol Karol Kováč, konateľ spoločnosti Cleanment, ktorá je vlastníkom areálu, kde začali s výstavbou linky už v novembri 2020. Dokončiť by ju mali v septembri tohto roka.

„Pomenovanie linky naznačuje proces spracovania komunálneho odpadu na niekoľko zložiek pričom dochádza k separácii bioodpadu a produkcii tuhého alternatívneho paliva. Bioodpad je upravený procesom vysokotlakového lisovania a výstupný produkt je vhodný na ďalšie spracovanie v bioplynových staniciach,“ povedal Kováč. Tuhé alternatívne palivo sa používa ako doplňujúci zdroj tepla pri spaľovaní v rotačných peciach v cementárňach.

Podľa slov Kováča linka nemá žiaden nepriaznivý dosah na životné prostredie, pretože proces je vedený fyzikálnym triedením bez použitia akéhokoľvek tepelného spracovania. Linka priebežne spracováva dodávaný komunálny odpad v jednozmennej prevádzke a kontinuálne bude zabezpečovať aj odvoz tuhého alternatívneho paliva a biozložky.

MBÚ linka patrí spoločnosti Hinkom, ktorej vlastníkmi sú spoločnosti Cleanment a Ekover. Myšlienkou spracovania a separácie komunálneho odpadu procesom MBÚ sa obe spoločnosti zaoberajú už od roku 2013. Kováč podotkol, že linky uvedeného typu sa nachádzajú v niekoľkých krajinách Európskej únie, ako napríklad v Nemecku, Lotyšsku či Poľsku. Zástupcovia oboch spoločností vrátane primátorov a starostov sa v roku 2015 zoznámili s procesom spracovania komunálneho odpadu na MBÚ zariadení v Lotyšsku. „To bol jeden z hlavných podnetov podporujúcich rozhodnutie začať proces realizácie výstavby technológie. Za sedem rokov sme sa postupne dopracovali do finálneho štádia a zároveň sme sa zapojili do výzvy ministerstva životného prostredia s cieľom získať podporu z eurofondov,“ vysvetlil Kováč.

Po ukončení procesu kontroly zo strany envirorezortu začali s výstavbou linky v novembri minulého roka. Jej umiestnenie je v extraviláne obce Hincovce mimo rodinnej zástavby v bývalom areáli Slovenskej správy ciest. Ako ozrejmil Kováč, dodávateľom technológie je holandská spoločnosť Dordtech Circular Energy Solutions Projects BV, ktorá má dlhoročné skúsenosti s realizáciou MBÚ. Výstavba linky bude financovaná kombináciou prostriedkov z fondov Európskej únie 49 %, získaným bankovým úverom a časťou vlastných zdrojov. „Celkový rozpočet pri spracovaní 15.000 až 20.000 ton komunálneho odpadu ročne je 4,2 milióna eur,“ doplnil Kováč.

Spoločnosť Cleanment založili v roku 1995 a jednou z jej aktivít je aj podnikanie v oblasti odpadov. Druhá spoločnosť Ekover, ktorej spoločníkmi sú tri mestá a 16 obcí spišského regiónu, vznikla v roku 1994 a jej hlavnou činnosťou je zber a odvoz komunálneho odpadu bez spracovania na skládkovanie.