Quantcast
< sekcia Ekonomika

Najčastejším zamestnaním na Slovensku už nie je robotník či remeselník

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na vrchole rebríčka zamestnaní sú špecialisti, informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Štatistického úradu SR Jasmína Stauder.

Bratislava 17. augusta (TASR) - Sčítanie obyvateľov domov a bytov (SODB) v minulom roku ukázalo, že slovenský trh práce sa za desať rokov zmenil a ľudia na Slovensku sa venujú iným povolaniam. V minulom roku z rebríčka troch najčastejších zamestnaní vypadli robotníci aj remeselníci. Na vrchole rebríčka zamestnaní sú špecialisti, informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Štatistického úradu SR Jasmína Stauder.

Špecialistom je podľa SODB 2021 obyvateľ zamestnaný ako expert v oblasti vedy a techniky, v zdravotníctve, učiteľ a odborný pedagogický pracovník, odborník administratívnych, podporných a obchodných činností, odborník v oblasti informačných a komunikačných technológií a odborník v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry. Na druhom mieste rebríčka troch najčastejších zamestnaní sa v minulom roku opäť objavili technici a odborní pracovníci a na treťom mieste sú služby a obchod. "V roku 2011 sčítanie ukázalo, že najviac obyvateľov SR boli pracovníci v službách a obchode, nasledovali technici a odborní pracovníci a veľkú skupinu tvorili kvalifikovaní robotníci a remeselníci," uviedla Stauder.

Manažér úseku štatistík a prognózovania výskumno-štatistickej a poradensko-konzultačnej spoločnosti Trexima Bratislava Ľubomír Kadlečík sa pre TASR vyjadril, že podľa zatrieďovania zamestnaní bol rast zamestnancov v hlavných triedach zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, špecialisti, technici a odborní pracovníci aj administratívni pracovníci. Stagnáciu zistili v hlavnej triede pracovníci v službách a obchode a v ostatných hlavných triedach bol zaznamenaný pokles, a to pri kvalifikovaných pracovníkoch v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove, kvalifikovaných pracovníkoch a remeselníkoch, operátoroch a montéroch strojov a zariadení a pomocných a nekvalifikovaných pracovníkoch.

Stauder dodala, že vývoj zamestnaní je pochopiteľný vzhľadom na to, že za desať rokov sa zvýšil počet vysokoškolsky aj odborne vzdelaných. Marketingová špecialistka ManpowerGroup Slovensko Daniela Rifaiová uviedla pre TASR, že kým v roku 2011 dosahoval podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku 13,8 %, z výsledkov SODB 2021 vyplýva, že v súčasnosti je to 18,4 % obyvateľov.

Kadlečík doplnil, že v rámci výsledkov z Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II identifikovali v rokoch 2000 až 2020 obdobné trendy v zamestnanosti na Slovensku. Zistili štrukturálne zmeny na trhu práce, teda nárast počtu zamestnancov s vyšším vzdelaním a vyššou kvalifikáciou.

"Na druhej strane je bežné, že sa ľudia nevenujú tomu, čo vyštudovali a musia sa rekvalifikovať," dodala Rifaiová. Súčasný pracovný trh sa podľa nej vyznačuje aj tým, že pracovné pozície zanikajú a nové vznikajú z dôvodu technologického pokroku a digitalizácie, zároveň u mnohých pozícií došlo k zmene názvu, čo tiež môže zohrávať istú úlohu vo výsledkoch.

Ľudia majú podľa nej omnoho nižší záujem o manuálne práce, najmä o tie fyzicky náročné. "Takéto pozície na Slovensku čoraz častejšie obsadzujú pracovníci zo zahraničia. Deje sa to aj v službách, predovšetkým v hotelovom a reštauračnom segmente," uzavrela Rifaiová.