Quantcast
< sekcia Ekonomika

Najvyšší súd potvrdil rozhodnutia o karteli stavebných spoločností

Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Protiprávne konanie spoločností bolo spojené s verejnou súťažou na uskutočnenie stavebných prác na výstavbu úseku diaľnice D1.

Bratislava 30. decembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR dnes zmenil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý ešte v decembri v roku 2008 zrušil rozhodnutia Protimonopolného úradu (PMÚ) SR o karteli 6 stavebných spoločností pri výstavbe diaľnic tak, že zamietol všetky žaloby stavebných spoločností. Definitívne tak bez možnosti ďalšieho riadneho opravného prostriedku potvrdil závery uvedené v rozhodnutiach PMÚ. Informoval o tom PMÚ SR na svojej internetovej stránke.

PMÚ SR v roku 2006 rozhodol o tom, že spoločnosti Strabag, a. s., Doprastav, a. s., BETAMONT, s. r. o, Inžinierske stavby, a. s., Skanska DS, a. s., MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S. A. uzavreli kartelovú dohodu a porušili tak ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článok 101 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Protiprávne konanie spoločností bolo spojené s verejnou súťažou na uskutočnenie stavebných prác na výstavbu úseku diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce v úseku 0,00 až 8,00 km. Uvedené spoločnosti vopred koordinovali svoje správanie v predmetnej verejnej súťaži. Celková pokuta udelená v tomto prípade dosahuje takmer 45 miliónov eur.

PMÚ SR získal informácie o možnom protisúťažnom konaní od obstarávateľa - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Podozrenie na protisúťažné konanie uchádzačov v predmetnej verejnej súťaži vyvolali vysoké ceny predložené uchádzačmi. Šesť stavebných spoločností sa zúčastnilo na verejnej súťaži vo forme dvoch združení založených za účelom prípravy a podania súťažnej ponuky, prípadne následnej realizácie stavby. Jedna zo spoločností sa súťaže zúčastnila samostatne.

Vo verejnej súťaži boli predložené tri súťažné ponuky, ktoré obsahovali komplex stavebných prác ocenených takmer 900 jednotkovými cenami. PMÚ SR na základe analýzy zistil, že pomery medzi jednotkovými cenami predloženými v jednotlivých ponukách uchádzačov vykazovali mimoriadne konštantné číselné údaje. Takáto výrazná zhoda je neštandardná a nebolo ju možné objektívne inak zdôvodniť.