Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. február 2024Meniny má Matej
< sekcia Ekonomika

Agrorezort:Nariadenie vlády by malo zvýšiť záujem farmárov o ekoschémy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Navrhované úpravy podľa ministerstva pôdohospodárstva reagujú na skúsenosti poľnohospodárskych podnikov so zavádzaním novej podpory formou celofarmovej ekoschémy v roku 2023.

Bratislava 21. novembra (TASR) - Nariadenie vlády by malo zvýšiť záujem farmárov zapojiť sa do celofarmovej ekoschémy. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predloženého do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.

"Cieľom návrhu nariadenia vlády je novelizácia nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, z dôvodu zosúladenia vnútroštátnej legislatívy pre oblasť priamych platieb s modifikovaným Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 až 2027, ako aj z dôvodu precizovania a nevyhnutných legislatívnotechnických úprav vybraných ustanovení, s cieľom zabezpečiť ich jednoznačný výklad," priblížil agrorezort.

Navrhované úpravy podľa MPRV reagujú na skúsenosti poľnohospodárskych podnikov so zavádzaním novej podpory formou celofarmovej ekoschémy v roku 2023. Táto úprava podľa agroministerstva predpokladá, že povedie k zvýšeniu záujmu poľnohospodárskych podnikov o zapojenie do celofarmovej ekoschémy, k vytvoreniu väčšieho priestoru pre biodiverzitu na národnej úrovni, ako aj k zvýšeniu počtu dojníc zlepšením životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu.

"Návrh nariadenia vlády zavádza tolerancie z členenia ornej pôdy biopásom, vyšší váhový faktor pre neskoršie kosené biopásy a umožňuje aj skoršie kosenie úhoru s porastom a plôch vysiatych zmesami pre opeľovače. Taktiež umožňuje kosenie úhoru s porastom, biopásov a plôch vysiatych zmesami pre opeľovače bez určenia lehôt v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín na týchto plochách," podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.

Zmeny sa týkajú podľa MPRV aj členenia ornej pôdy v chránenom území a presunu biopásu na inú plochu v rámci toho istého dielu pôdneho bloku. Ďalej sa návrhom nariadenia vlády umožňuje v prípade dojníc skombinovať podporu na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu s podporou zlepšenia podmienok ustajnenia dojníc.

MPRV dodalo, že navrhovanou úpravou dochádza i k úprave týkajúcej sa poskytovania viazanej podpory príjmu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka a viazanej podpory príjmu na ovce a kozy vo vzťahu k elektronickému prístupu do centrálneho registra hospodárskych zvierat.