< sekcia Ekonomika

Národná banka Slovenska vznikla prijatím zákona o jej zriadení

Národná banka Slovenska. Foto: TASR/Pavol Funtál

Od 1. januára 2009 - dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystému, tvoriaceho systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

Bratislava 28. decembra (TASR) - Národná rada Slovenskej republiky (NRSR) prijala 18. novembra 1992 zákon o zriadení Národnej banky Slovenska (NBS). Slovenská centrálna banka vznikla v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) 1. januára 1993, ako nezávislá inštitúcia.

Základnou funkciou NBS bolo udržiavanie cenovej stability. Za týmto účelom určovala menovú politiku, vydávala bankovky a mince, riadila, koordinovala a zabezpečovala peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku.

Od 1. januára 2009 - dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystému, tvoriaceho systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Jej hlavným cieľom je udržiavanie cenovej stability a za tým účelom sa podieľa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu. NBS vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne. Tiež NBS podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť. Národná banka udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému a vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk.

NBS zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády SR v medzinárodných finančných inštitúciách a zastupuje SR tiež v operáciách na medzinárodných finančných trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky.

Prvým guvernérom NBS bol v rokoch 1993 až 1999 Vladimír Masár, ešte pred ním však prvých sedem mesiacov po jej vzniku viedol centrálnu banku Marián Tkáč, viceguvernér poverený vedením.

V súčasnosti stojí na čele NBS guvernér Jozef Makúch. Funkciu vykonáva už druhé funkčné obdobie, a to od 12. januára 2015. Jozef Makúch je členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, členom Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a alternátom guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj.

Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada (BR), ktorá určuje zásady postupu Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej európskej menovej politiky podľa osobitných predpisov a pravidiel platných pre spoločnú európsku menovú politiku. BR tiež určuje zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a vo veciach dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska. Banková rada má v súčasnosti štyroch členov, ktorými sú guvernér a traja ďalší členovia.

Guvernéra a viceguvernérov NBS vymenúva prezident SR na návrh vlády schválený NR SR, ostatných členov menuje vláda SR. Funkčné obdobie členov Bankovej rady NBS je šesťročné.