Quantcast
< sekcia Ekonomika

Národné lesnícke centrum mení od roku 2022 svoju organizačnú štruktúru

Na snímke budova Národného lesníckeho centra vo Zvolene, foto z archívu. Foto: TASR - Ján Krošlák

Od januára sa tiež oficiálne stal novým hovorcom NLC Igor Viszlai.

Zvolen 4. januára (TASR) – Od 1. januára 2022 platí na Národnom lesníckom centre (NLC) vo Zvolene nová organizačná štruktúra. Jej hlavným cieľom má byť zefektívnenie vnútorných riadiacich procesov.

V rámci napĺňania poslania a dlhodobého výhľadu pristúpilo NLC k organizačnej zmene, ktorá by mala zabezpečiť ako rozvoj ľudských zdrojov, tak aj rozvoj inovatívneho prostredia, zlepšenie transferu poznatkov a v neposlednom rade zefektívnenie interných procesov v rámci organizácie,“ informuje NLC.

Po novom tvoria NLC tri ústavy - lesnícky výskumný ústav, ústav lesných zdrojov a informatiky a ústav pre hospodársku úpravu lesov. Tie dopĺňajú dve odborné centrá – centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky a znalecké centrum. Takmer o polovicu bol zredukovaný počet riadiacich pracovníkov v rámci nižších organizačných zložiek.

Nová organizačná štruktúra prinesie predovšetkým zefektívnenie vnútorného riadenia našej inštitúcie a spolu s pokračovaním digitalizácie schvaľovacích procesov zníži administratívne zaťaženie zamestnancov, ktorí sa tak budú môcť vo väčšej miere venovať odbornej práci pri riešení aktuálnych problémov lesného hospodárstva,“ uviedol generálny riaditeľ NLC Peter Balogh.

NLC aj naďalej zabezpečuje pre lesné hospodárstvo na Slovensku odborné obhospodarovanie lesov produkciou nových poznatkov a postupov, ktoré dokáže transferovať do lesníckeho plánovania a do lesníckych informácií. Výsledky činnosti následne sprístupňuje pre odborné rozhodovanie, ktoré vykonávajú lesníci celoživotne sa vzdelávajúci v NLC.

Od januára sa tiež oficiálne stal novým hovorcom NLC Igor Viszlai. „NLC plánuje pokračovať v nastolenom trende z konca minulého roka a verejnosti predstavovať výsledky odbornej lesníckej činnosti pútavou a najmä zrozumiteľnou formou. Taktiež sa snažíme o profilovanie NLC ako odbornej inštitúcie, na ktorú sa môžu médiá, odborná aj laická verejnosť obrátiť so svojimi žiadosťami o poskytnutie údajov či odborných stanovísk týkajúcich sa našich lesov a lesného hospodárstva,“ uviedol Viszlai.