< sekcia Ekonomika

Nárok na sirotský dôchodok uzavretím manželstva nezaniká

Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.

Bratislava 20. novembra (TASR)- Mnoho študentov si myslí, že uzavretím manželstva alebo narodením dieťaťa im zaniká nárok na sirotský dôchodok. Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa. TASR o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.

"To znamená, že študentovi v prípade uzavretia manželstva alebo narodenia dieťaťa nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu nezaniká. Nárok na výplatu sirotského dôchodku zanikne v prípade prerušenia, zanechania alebo ukončenia štúdia," vysvetlil hovorca poisťovne Peter Višváder.

Po opätovnom nástupe na štúdium môže študent požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Nárok na sirotský dôchodok zaniká vždy dovŕšením 26. rokov veku dieťaťa.