Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. júl 2024Meniny má Daniel
< sekcia Ekonomika

Návrh na skrátenie doby prípravy stavieb sa dostal do 2. čítania

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Podnetom na predloženie novely stavebného zákona je naliehavá požiadavka na skrátenie doby prípravy stavieb, najmä doby administratívneho posudzovania vo fáze povoľovania stavieb.

Bratislava 8. novembra (TASR) – Doba prípravy stavieb by sa mala skrátiť. Prispieť k tomu má novela stavebného zákona z dielne poslancov Sme rodina, ktorú v utorok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Rovnako sa do druhého čítania dostal aj návrh zákona, ktorý reaguje na aplikačné problémy z praxe pri nedostatočnom zdanení rôznych objektov využívaných na podnikanie, ktoré nie sú stavbami podľa zákona o miestnych daniach.

Podnetom na predloženie novely stavebného zákona je naliehavá požiadavka na skrátenie doby prípravy stavieb, najmä doby administratívneho posudzovania vo fáze povoľovania stavieb. Problematiku riešia schválené nové stavebné zákony, ale ich účinnosť je posunutá až na apríl 2024, čo je podľa predkladateľov z hľadiska potreby najmä plnenia úloh plánu obnovy nedostatočný termín.

Návrh napríklad rozširuje rozsah možností pre spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre ostatné stavby aj na podklade "územného stanoviska" príslušného orgánu územného plánovania. Návrh zákona tiež umožňuje vykonať prerokovanie súborov stavieb všeobecných a špeciálnych v spoločnom správnom konaní.

Novela zákona o miestnych daniach z dielne poslancov Sme rodina, OĽANO a nezaradenej Kataríny Hatrákovej by mala rozšíriť osobitný režim zdanenia pre transformačné stanice a predajné stánky o ostatné objekty používané na podnikanie, ktoré nie sú stavbou podľa zákona o miestnych daniach. Ide napríklad o rôzne modulové stavby, dočasné stavby alebo premiestniteľné objekty, ktoré môžu podliehať povoleniu podľa stavebného zákona, ale ich umiestnenie v priestore sa realizuje inak ako pevným spojením so zemou alebo ukotvením pilótami.

Plénum do druhého čítania posunulo aj koaličnú novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Cieľom je odstrániť vážnu nezrovnalosť, ktorá sa v zákone vyskytuje od schválenia jeho novely v tomto roku v podobe zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dôsledku tejto nezrovnalosti je výrazne sťažený prístup veriteľov k uplatneniu si svojich nárokov v konkurznom konaní, čo má priamy dosah aj na vymožiteľnosť práva na Slovensku. Zároveň sa má odstrániť tzv. golplating pri preberaní legislatívy Európskej únie.