< sekcia Ekonomika

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní by sa mohol ešte upravovať

Na archívnej snímke Ľubomír Vážny. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Úpravy sa majú týkať napríklad citlivých informácií, lehôt či výšky kaucií.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, by sa ešte mohla upravovať. Zmeny v nej navrhol poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny, a tiež nezaradený poslanec Peter Marček. Úpravy sa majú týkať napríklad citlivých informácií, lehôt či výšky kaucií.

Vážny chce svojím pozmeňujúcim návrhom upraviť zákonnú definíciu citlivého vybavenia, stavebných prác citlivého charakteru a služby citlivého charakteru tak, aby definícia bola v súlade s platnou Bezpečnostnou stratégiou štátu schválenou Národnou radou (NR) SR 27. septembra 2005.

Pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti aj pri zadávaní niektorých civilných zákaziek v praxi môže podľa Vážneho prichádzať k tomu, že hospodárskym subjektom je potrebné zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa sprístupniť informácie alebo dokumenty, ktoré sú chránené osobitnými zákonmi, najmä zákonom o utajovaných skutočnostiach.

Súčasne navrhuje zaviesť inštitút schvaľovania bezpečnostných plánov ústredným orgánom. "Zmenou sa navrhuje zvýšenie úrovne konzistencie požiadaviek a opatrení v príslušnom sektore kritickej infraštruktúry, ako aj minimalizácia nepresných alebo potenciálne neobjektívnych požiadaviek a opatrení identifikovaných bezpečnostným plánom bez relevantného kontextu so skutočne identifikovanými rizikami," priblížil Vážny. Rozšíriť by sa podľa neho mali aj povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s prípadmi, ak majú byť dodávateľovi sprístupnené citlivé informácie.

V nadväznosti na navrhované zmeny by sa mala v prechodných ustanoveniach stanoviť fikcia schválenia bezpečnostných plánov, ku ktorým sa ústredný orgán vyjadril ešte pred účinnosťou tohto zákona.

Marček zasa pre urýchlenie konaní navrhuje zaviesť Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) lehotu na začatie konania v prípade konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe podnetu. V týchto konaniach by sa mal zaviesť podľa Marčeka aj inštitút tzv. fiktívneho rozhodnutia o zastavení konania. Cieľom je, aby zdĺhavé konania o revíznych postupoch boli urýchlené.

Zároveň chce Marček zvýšiť a zjednotiť sumu kaucie pri podávaní námietok. Vyššia kaucia má navrhovateľov odradiť od podávania špekulatívnych námietok. V záujme eliminovania nedôvodných podnetov na preskúmanie úkonov navrhuje tiež zaviesť povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli ÚVO v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, ak ÚVO zastavil konanie a nezistil porušenie zákona.

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú na rokovanie predložil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, rieši účasť majetkovo prepojených subjektov, vymedzenie environmentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ale aj zníženie administratívnej záťaže.