< sekcia Ekonomika

Poslanci chcú zaviesť strop pre úroky na pôžičkách od nebankoviek

Ján Figeľ Foto: TASR/Martin Baumann

Docieliť to chce trojica poslancov NR SR za KDH Ján Hudacký, Pavol Zajac a Ján Figeľ.

Bratislava 16. januára (TASR) – Pôžičkové a nebankové spoločnosti budú môcť za poskytnutie spotrebiteľského úveru pýtať od svojich dlžníkov úrok maximálne do výšky úrokového stropu. Docieliť to chce trojica poslancov NR SR za KDH Ján Hudacký, Pavol Zajac a Ján Figeľ, ktorí koncom minulého roka predložili do parlamentu návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách.

Cieľom návrhu je podľa poslancov zaviesť maximálnu výšku celkových nákladov spotrebiteľa pri pôžičkách. Sú totiž presvedčení, že nebankovky alebo pôžičkové spoločnosti ponúkajú rýchlu a krátkodobú pôžičku, pričom si k úveru prirátavajú rôzne poistenia, poplatky alebo doplatky a neúmerne navyšujú celkové náklady za poskytnutý spotrebiteľský úver. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) tak podľa nich dosiahne hodnotu tisíc až desiatky tisíc percent. "Návrh zákona, ktorý sme s kolegami predložili do parlamentu, určuje, že celkové náklady za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmú prevýšiť sumu, ktorá bude určená vyhláškou ministerstva financií. Inak bude zmluva neplatná," ozrejmil poslanec Zajac.

Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj vyhláška, ktorou sa má určiť maximálna výška, ktorú nesmú prevýšiť celkové náklady spotrebiteľa za poskytnutý úver. Podľa návrhu má byť maximálna hranica celkových nákladov spotrebiteľa určená ako dvojnásobok priemernej hodnoty RPMN pre daný typ spotrebiteľského úveru. Zároveň táto hodnota nesmie prekročiť štvornásobok hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN a priemernej úrokovej miery za všetky typy spotrebiteľských úverov. Ako poslanci informovali, tieto hodnoty priemernej RPMN a váženého priemeru sú pravidelne kvartálne zverejňované Ministerstvom financií (MF) SR na internetovej stránke a pohybujú sa od 3,9 % až do 75,5 %. "Hodnota váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN za 3. štvrťrok 2013 bola podľa MF SR 18,05 %. Výška celkových nákladov, to znamená povolených úrokov, bude závislá od druhu úverov, sumy a dĺžky splatnosti," uviedli predkladatelia návrhu.