Quantcast
< sekcia Ekonomika

NBS: Firmy SR vlani vyprodukovali viac emisií ako pred pandémiou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Za rastom emisií je najmä ich produkcia východoslovenskými železiarňami.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Produkcia skleníkových plynov v Európe vlani po poklese z roku 2020 mierne vzrástla, no stále je v priemere asi desať percent pod úrovňou spred pandémie. Výnimkou v rámci Európy je Slovensko, kde ako v jedinom štáte EÚ množstvo vypustených emisií vzrástlo nad úroveň spred pandémie. Upozornili na to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS). Za rastom emisií je najmä ich produkcia východoslovenskými železiarňami.

"Slovensko, konzistentne s európskym vývojom, zaznamenalo v rokoch 2019 a 2020 pokles emisií. Pokles v roku 2019 bol ťahaný najmä spoločnosťou U.S. Steel Košice a jej dcérskou spoločnosťou Ferroenergy, našimi najväčšími producentmi emisií oxidu uhličitého," priblížili analytici.

Okrem týchto firiem k poklesu v roku 2019 významnejšie prispelo aj Duslo Šaľa a elektráreň Vojany. V roku 2020 prišla pandémia a k poklesu emisií o takmer deväť percent, kde okrem veľkých hráčov výrazne prispela aj skupina ostatných, menších znečisťovateľov. Okrem košických železiarov ťahali opäť pokles dve tepelné elektrárne, Vojany a Nováky, pričom príspevok viac ako dva percentuálne body mali aj menšie subjekty zaradené do schémy obchodovania s emisnými povolenkami.

Prudký nárast odovzdaných emisných kvót v roku 2021 bol však takmer čisto na vrub U.S. Steel Košice a Ferroenergy. "Pri väčšine ostatných subjektoch pozorujeme stagnáciu vyprodukovaných emisií alebo iba veľmi mierny medziročný nárast," spresnili analytici.

Po očistení slovenských producentov emisií o príspevok železiarov klesli emisie na Slovensku v porovnaní s rokom 2019 o takmer päť percent. To je vývoj, ktorý podľa analytikov ÚMS viac zodpovedá celoeurópskemu trendu postupného návratu až k predkrízovým úrovniam. Mierny medziročný rast o 2,4 % v roku 2021 odzrkadľuje postupné zotavenie slovenskej ekonomiky po náročnom období pandémie a ukazuje, že výrazné poklesy v rokoch 2019 a 2020 budú pravdepodobne len prechodného charakteru.

Dlhodobý trend vyprodukovaných emisií podnikov je podľa analytikov klesajúci, a preto úplný a dlhodobý návrat k úrovniam emisií spred pandémie pravdepodobne nenastane. Pokračujúci trend znižovania emisnej náročnosti, umocnený súčasnými vysokými cenami energií na svetových trhoch, tak môžu dopomôcť k ďalšiemu poklesu produkcie skleníkových plynov v budúcnosti.