< sekcia Ekonomika

NBS upozorňuje na činnosti Next Trade Ltd. a R S Marketing Ltd.

Foto: TASR/AP

Spoločnosti prevádzkujú internetovú stránku www.olympusmarkets.com, kde ponúkajú možnosť investovať do obchodov s cudzími menami (tzv. forex) a inými finančnými derivátmi.

Bratislava 18. marca (TASR) - Ľudia by mali byť obozretní, ak sa rozhodnú investovať cez spoločnosti Next Trade Ltd. so sídlom vo Vanuatu a bulharskú spoločnosť R S Marketing Ltd. Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že obe spoločnosti ponúkajú investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností v Slovenskej republike.

Spoločnosti prevádzkujú internetovú stránku www.olympusmarkets.com, kde ponúkajú možnosť investovať do obchodov s cudzími menami (tzv. forex) a inými finančnými derivátmi. NBS upozornila, že obe spoločnosti nemajú povolenie, ktoré by ich oprávňovalo podnikať na Slovensku vykonávaním činnosti podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách. NBS ich zároveň  neeviduje ani ako poskytovateľov investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia. "Investičné činnosti spoločností Next Trade Ltd. a R S Marketing Ltd. nepodliehajú dohľadu NBS a finančné prostriedky investované do aktivít týchto spoločností nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky," priblížila slovenská centrálna banka.

Zároveň upozornila potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby týchto spoločností treťou stranou na území Slovenska. "Upozorňujeme tiež spotrebiteľov, aby informácie z platobných kariet využívali výhradne v zabezpečenom elektronickom prostredí a neposkytovali žiadnym osobám fotokópie svojich platobných kariet alebo údaje z nich," doplnila NBS. Tá klientom na finančnom trhu dlhodobo odporúča, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Mali by si dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.