< sekcia Ekonomika

NBS: Nízke úročenie zhoršuje ziskovosť bánk

Na snímka budova Národnej banky Slovenska Foto: TASR/Tomáš Halász

Finančné domy preto budú podľa slovenskej centrálnej banky nútené zmeniť obchodnú stratégiu.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Na ziskovosť bankového sektora na Slovensku negatívne vplývajú nízke úrokové sadzby. Hoci zisky finančných domov na Slovensku vlani rástli, perspektíva tvorby zisku v bankovom sektore sa zhoršuje. V Analýze slovenského finančného sektora za minulý rok to konštatuje Národná banka Slovenska.

Medzi hlavné faktory ziskovosti podľa národnej banky vlani patril najmä rastúci objem úverov, pokles nákladov na zdroje a pokles nákladov na kreditné riziko. "Rozdielom oproti roku 2014 bol však fakt, že pozitívny vplyv rastu objemu úverov na zisk bol do veľkej miery neutralizovaný významným poklesom výnosnosti retailových úverov," zhodnotila NBS s tým, že ďalší pokles nákladov na kreditné riziko je veľmi nepravdepodobný. Navyše, náklady na zdroje financovania sa pri viacerých vkladových produktoch priblížili k svojmu minimu. "Fakt, že ani historicky najvyšší nárast objemu úverov nedokázal kompenzovať pokles úrokových marží, bude zvýraznený možnosťou zjednodušeného predčasného splácania úverov na bývanie, ktoré urýchli pokles úrokových marží," doplnila NBS.

Výnosnosť retailových úverov totiž podľa NBS zbrzdí aj implementácia zákona o úveroch na bývanie. Právnou normou sa ustanovuje maximálna odplata za predčasné splatenie úveru na bývanie mimo obdobia refixácie úrokovej sadzby na 1 %. "Urýchli to aktuálny pokles výnosnosti retailových úverov," podotkla národná banka.

Finančné domy preto budú podľa slovenskej centrálnej banky nútené zmeniť obchodnú stratégiu s cieľom obmedziť negatívne vplyvy nízkych úrokových sadzieb na ich ziskovosť.

Čistý zisk bankového sektora za vlaňajšok dosiahol 626 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 11,7 %. Primeranosť základných vlastných zdrojov zostala vlani nezmenená na úrovni 16 %. "Všetky banky s rezervou plnili regulatórne požiadavky, ale aj vankúš na zachovanie kapitálu," dodala NBS.