Quantcast
< sekcia Ekonomika

Nezamestnanosť v Rakúsku vlani klesla, pribúdajú nové miesta

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV/Printscreen

V priemere bolo vlani zamestnaných 4.319.100 ľudí, z čoho 3.800.600 v závislom pracovnom pomere a 465.100 samostatne zárobkovo činných.

Viedeň 20. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Rakúsku minulý rok klesla. V priemere bolo vlani nezamestnaných 220.100 ľudí, v roku 2017 išlo o 247.900 ľudí. Ako v stredu informoval štatistický úrad Statistik Austria, jasne vzrástol aj počet ľudí zamestnaných v závislom pracovnom pomere na plný úväzok.

V priemere bolo vlani zamestnaných 4.319.100 ľudí, z čoho 3.800.600 v závislom pracovnom pomere a 465.100 samostatne zárobkovo činných. Zvyšok (53.400) pripadá na pomocné sily a brigádnikov. V roku 2017 bolo zamestnaných priemerne 4.260.500 ľudí.

Počet ľudí v závislom pracovnom pomere medziročne vzrástol o 67.400, z čoho väčšinu (65.500) tvorili plné úväzky. V prípade ľudí zamestnaných na čiastočný úväzok a samostatne zárobkovo činných osôb vlani nedošlo prakticky k žiadnej zmene.

Podiel čiastočných úväzkov vlani medziročne klesol z 28,7 % na 28,2 %. V päťročnej analýze podiel ľudí na čiastočný úväzok rastie. V roku 2013 dosahoval ich podiel 26,8 %. Počet samostatne zárobkovo činných osôb sa medziročne v podstate nezmenil. Kým v roku 2017 ich bolo 465.000, vlani išlo o 465.100. V päťročnom porovnaní ich podiel klesol (2013: 466.200).

Priemerný počet nezamestnaných dosiahol 220.100 a miera nezamestnanosti sa vlani medziročne znížila z 5,5 % na 4,9 %. Počet voľných pracovných miest sa výrazne zvýšil. V roku 2017 ich bolo 97.400, vlani išlo o 120.800.

Najväčší nárast zamestnanosti zaznamenali sektory priemysel a remeslá, obchod, doprava a logistika, ostatné ekonomické služby, ako aj slobodné povolania, vedecké a technické služby. Okrem toho sa zvyšuje aj záujem o prácu medzi ľuďmi vo veku nad 55 rokov. Spomedzi 67.400 novozamestnaných ľudí v závislej činnosti až 45.500 pochádza z uvedenej vekovej kategórie. Celková miera zamestnanosti ľudí vo veku 55 až 64 rokov medziročne stúpla z 51,3 % na 54 %.

Aj v poslednom štvrťroku 2018 nastal rovnaký vývoj ako v treťom štvrťroku. Počet zamestnaných stúpol a nezamestnaných klesol. V 4. kvartáli bolo 4.345.300 zamestnaných a 211.000 ľudí bez práce. V rovnakom období roka 2017 išlo o 4.289.500 zamestnaných a 237.900 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti dosiahla 4,6 %, kým 4. kvartáli 2017 išlo o 5,3 %.