< sekcia Ekonomika

Nezaradení poslanci chcú zaviesť jednotné pravidlá pre statiku stavieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Spresniť by sa mala aj definícia jednoduchej stavby v prípade bytových budov.

Bratislava 18. novembra (TASR) – Na Slovensku by sa mali zaviesť jednotné a záväzné pravidlá pre zabezpečenie statickej bezpečnosti stavieb a ich následného užívania. A to tak, aby osoby, ktoré sa v týchto stavbách nachádzajú, neboli ohrozené na živote. Dosiahnuť do chcú nezaradení poslanci Miroslav Ivan, Jana Kiššová, Renáta Kaščáková a Radoslav Pavelka v návrhu novely stavebného zákona, ktorý predložili na nadchádzajúcu novembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.

Poslanci týmto návrhom podľa vlastných slov reagujú na viaceré prípady zrútenia sa stavieb alebo hrozby ich zrútenia z dôvodu statických porúch. Doplniť by sa mala definícia projektovej činnosti aj činnosti projektanta. Definovať sa má tiež, čo je projekt pre realizáciu stavby. "Podľa predloženého návrhu je projekt pre realizáciu stavby podrobným rozpracovaním projektu stavby alebo podmienok povolenia stavebných prác a je podkladom pre zhotovenie stavby, jej zmeny alebo stavebnej úpravy," približujú poslanci v dôvodovej správe.

Povinnou súčasťou záväzných podmienok uskutočňovania stavby mal mala byť aj povinnosť vypracovať a predložiť ešte pred začatím stavby projekt pre realizáciu stavby, ktorého súčasťou je podrobné statické posúdenie nosných konštrukcií stavieb. Táto povinnosť sa podľa predloženého návrhu nemá vzťahovať na jednoduchú stavbu. Rozšírenie projektových činností o vypracovanie projektu pre realizáciu stavby má podľa predkladateľov za cieľ zabezpečiť vyššiu kvalitu vypracovania projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa uskutočňujú stavby.

Spresniť by sa mala aj definícia jednoduchej stavby v prípade bytových budov. Mala by sa upraviť v tom zmysle, že jednoduchá stavba má "najviac" jedno nadzemné podlažie. Zúžiť by sa mala aj množina oporných múrov, ktoré sú považované za jednoduchú stavbu. Za jednoduchú stavbu majú byť podľa predloženého návrhu považované len tie oporné múry, ktorých konštrukčná výška nepresahuje dva metre nad upraveným terénom pri päte oporného múru.