Quantcast
< sekcia Ekonomika

Niektoré pravidlá na čerpanie eurofondov sa zjednodušia

Na archívnej snímke z 15. júna 2021 logo na budove, v ktorej sídli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) na Štefánikovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Aktuálna právna úprava poskytovania eurofondov sa zároveň rozšíri nielen vo vzťahu k pandémii COVID-19, ale aj pre iné krízové situácie.

Bratislava 19. mája (TASR) – Žiadosti v prípade projektov technickej pomoci, neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, už nebude potrebné podávať znova, ale poskytovateľ pomoci ich bude postupne vyplácať podľa finančných možností. Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Zároveň sa rozšíri definícia krízovej situácie. O návrhu zákona parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

"Právna úprava umožňujúca zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti v prípade projektov technickej pomoci smeruje k zjednodušeniu prípravy a schvaľovania projektov technickej pomoci," uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v dôvodovej správe. Platí to v prípade, ak žiadosť nebolo možné schváliť iba z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie, poskytovateľ príspevku disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu a žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku.

Aktuálna právna úprava poskytovania eurofondov sa zároveň rozšíri nielen vo vzťahu k pandémii COVID-19, ale aj pre iné krízové situácie. To podľa MIRRI umožní aj v súčasnej situácii vojnového konfliktu na Ukrajine zachovať plynulosť čerpania finančných prostriedkov už zazmluvnených národných projektov a poskytovateľom operatívne reagovať na požiadavky súvisiace s presmerovaním finančných prostriedkov vo vzťahu k už vyhláseným, prípadne pripravovaným výzvam. Hlavnou zmenou, ktorú novela má priniesť, je možnosť zvýšiť príspevky z eurofondov už pri schválených národných projektoch.

Vzhľadom na to, že opätovný nábeh fungovania poskytovateľov aj prijímateľov nebude skokový, ale postupný, uplatniť by sa malo prechodné šesťmesačné obdobie, počas ktorého trvajú všetky osobitné postupy. Zároveň by sa mala definícia "krízovej situácie" rozšíriť tak, že osobitné postupy je možné využiť aj z dôvodu vyššej moci, to znamená z dôvodu objektívnej mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať.

Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh poslankyne Alexandry Pivkovej zo Za ľudí, ktorá poukázala na to, že sa vytvára možnosť na poskytnutie dodatočného príspevku k nenávratnému finančnému príspevku. SR podľa nej pri vybraných prioritných osiach operačných programov využíva 100 % financovanie z prostriedkov EÚ v rámci siedmeho a ôsmeho účtovného roka. Využitím tohto mechanizmu vzniká prebytok prostriedkov EÚ, keďže Európska komisia prepláca žiadosti o platbu aj za prostriedky štátneho rozpočtu a vlastné zdroje prijímateľov. Tieto zdroje je podľa poslankyne možné využiť ako dodatočný príspevok na prekonanie hospodárskych dôsledkov pandémie a konfliktu na Ukrajine vo vzťahu k dofinancovaniu realizácie existujúcich zazmluvnených projektov v jednotlivých operačných programoch.