Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. máj 2023Meniny má Ferdinand
< sekcia Ekonomika

Analytici: Kým boli školy zatvorené, niektorým chýbali obedy zadarmo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Ministerstvo pre TASR pripomenulo, že deti z rodín, ktorých rodičia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť zvýšený daňový bonus, majú možnosť požiadať o poskytovanie dotácie na stravu.

Bratislava 25. januára (TASR) – Analytici z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a z Inštitútu finančnej politiky (IFP) v nedávnej analýze o situácii medzi obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vyzdvihli, že im uškodil aj výpadok dotácie na stravu pre deti, tzv. "obedy zadarmo", o ktoré bez náhrady prišli, keď pandémia zatvorila brány škôl. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pre TASR vysvetlilo, ako sa s dotáciami počas pandémie narábalo – v niektorých prípadoch ich bolo možné poskytnúť priamo rodičom (nie škole, pozn. TASR), inokedy zase poslúžili školám na zmiernenie dosahov škôd, ktoré jedálňam vznikli v dôsledku znehodnotenia potravín. Rezort však vyzdvihol ďalšie opatrenia, ktoré mali za cieľ zamedziť prehlbovanie nepriaznivej sociálnej situácie v rodinách.

Analytici vidia v dotáciách na stravu pre deti medzery. "Dotácie predstavujú v prípade pravidelného odoberania stravy približne 26 eur, čo zodpovedá výške mesačného prídavku na dieťa. Pre rodiny odkázané na sociálne dávky ide o významnú časť príjmu (zhruba 12 % v prípade, ak domácnosť rodičov s dvomi deťmi poberá aj príspevok na bývanie a jeden člen sa aktivuje)," poznamenali analytici s tým, že problém majú prevažne deti z nízkopríjmových domácností, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus. Tí ostali po zatvorení škôl bez náhrady.
Na snímke vegánska strava podávaná v jedálni, foto z archívu.
Foto: TASR - Marko Erd

Ministerstvo pre TASR pripomenulo, že deti z rodín, ktorých rodičia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť zvýšený daňový bonus, majú možnosť požiadať o poskytovanie dotácie na stravu. Tu sa od augusta zaviedla aj nová skupina detí, pre ktorú sa umožnilo poskytovanie dotácie na stravu. Touto skupinou sú práve deti navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. "Navyše, deti z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je pod životným minimom, teda z rodín najviac ohrozených dôsledkami chudoby, môžu poberať dotácie na stravu aj zvýšený daňový bonus zároveň," pripomenul rezort.

MPSVR vysvetlilo, že dotácia na stravu sa môže školám poskytovať aj v prípade, ak sa deti stravujú počas prerušenia vyučovania v základnej škole s otvorenou školskou jedálňou. "Ak bola jedáleň pre karanténne opatrenia zatvorená, ale deti sa zúčastňovali na vyučovaní, umožnilo sa aj poskytovanie dotácie priamo rodičom," vysvetlil rezort.

Školy však počas pandémie mali možnosť použiť dotácie na stravu aj na úhradu škôd spôsobených na skladových zásobách, kde dochádzalo k znehodnoteniu potravín pre prerušenie vyučovania.

Rezort vyzdvihol, že na zamedzenie prehlbovania nepriaznivej sociálnej situácie v rodinách pre pandémiu zaviedol štát ďalšie opatrenia. Napríklad od 1. januára 2022 došlo k zmenám v poplatkoch rodičov za stravu v základných školách tak, že deti z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, sú oslobodené od všetkých poplatkov za stravu v školských jedálňach, ak o to požiadajú. Ministerstvo pripomenulo aj jednorazovú finančnú pomoc buď 333 eur alebo 100 eur na dieťa, poskytovanie ochranného príspevku či SOS dotácie tým, ktorí stratili prácu.