Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. jún 2024Meniny má Alfréd
< sekcia Ekonomika

NIKA: Neschválenie viacerých zákonov by zásadne ohrozilo plán obnovy

Na snímke generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy Úradu vlády SR Lívia Vašáková. Foto: TASR - Jakub Kotian

V liste poslancom NIKA pripomenula tiež novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novelu zákona o sociálnom poistení a novelu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Bratislava 21. marca (TASR) - Neschválenie viacerých legislatívnych návrhov ešte v aktuálnom volebnom období Národnej rady (NR) SR by znamenalo zásadné ohrozenie plnenia plánu obnovy a možnú stratu súvisiacich finančných prostriedkov. Upozornila na to generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) na úrade vlády Lívia Vašáková v liste adresovanom všetkým poslancom parlamentu.

Informovala v ňom o konkrétnej legislatíve, ktorej prijatie je nevyhnutným predpokladom k naplneniu míľnikov a cieľov zaradených v 3. žiadosti o platbu z plánu obnovy v hodnote 814,7 milióna eur a v 4. žiadosti o platbu v hodnote 923,8 milióna eur. Tieto žiadosti by mala SR podať do konca roka 2023.

"V záujme prijatých záväzkov SR, ale najmä v záujme zlepšovania fungovania našej krajiny verím, že poslanci NR SR podporia plnenie potrebných míľnikov a cieľov plánu obnovy," apelovala v liste Vašáková.

Osobitne upozornila, že v programe aktuálnej marcovej schôdze parlamentu je zaradené hlasovanie o novele školského zákona spolu so sprievodnými novelami ďalších troch zákonov. "Schválenie uvedených noviel je podmienkou splnenia dvoch kľúčových míľnikov plánu obnovy v 3. žiadosti o platbu a jedného míľnika vo 4. žiadosti o platbu, ktoré Slovensko musí predložiť Európskej komisii v roku 2023," zdôraznila.

"Národná implementačná a koordinačná autorita má za to, že prijatie predmetných zákonov je dôležitým krokom v zlepšovaní vzdelávania na Slovensku, nakoľko zavádza právny nárok na prijatie do materskej školy pre 4-ročné deti s účinnosťou od roku 2024 a pre 3-ročné deti s účinnosťou od roku 2025. Súčasne posilňuje kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materských škôl a zvyšuje transparentnosť a stabilitu vo financovaní materských škôl," priblížila Vašáková. Novely tiež zavádzajú definíciu detí a žiakov zažívajúcich prekážky v prístupe k vzdelávaniu, ako aj nárokovateľné podporné opatrenia pre tieto deti, vrátane spôsobu ich financovania.

Okrem školských zákonov patri k legislatíve, ktorú by mala prijať NR SR v súvislosti s plánom obnovy, aj novela zákona o dráhach, nový zákon o verejnej osobnej doprave, zákon o krajinnom plánovaní, novela zákona o zdravotnej starostlivosti či novela zákonov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o záchrannej zdravotnej službe. V liste poslancom NIKA pripomenula tiež novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novelu zákona o sociálnom poistení a novelu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.