< sekcia Ekonomika

NKÚ: Podpora investícií cez štátne eseročky vytvorila straty

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v Bratislave 10. júla 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Tržby týchto spoločností už dlhodobo nepokrývajú ani náklady na vlastnú prevádzku. Ich dlhodobým stratám nevenovali pozornosť dozorné rady ani valné zhromaždenia.

Bratislava 4. júna (TASR) - Spôsob podpory investičných projektov, ktorý sa realizuje cez rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) Ministerstva hospodárstva (MH) SR zo štátneho rozpočtu, nie je udržateľný a prehľadný. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Janka Burdová.

Najvyšší kontrolný úrad SR podľa nej nemôže po preverení fungovania MH Invest, s. r. o., a MH Invest II, s. r. o., a ich zakladateľa potvrdiť hospodárnosť ani efektívnosť ich finančného riadenia a kontroly.

Spresnila, že tržby týchto spoločností už dlhodobo nepokrývajú ani náklady na vlastnú prevádzku. Ich dlhodobým stratám nevenovali pozornosť dozorné rady ani valné zhromaždenia. Svoje úlohy, ako napríklad výkup, sceľovanie a predaj pozemkov či výstavba a údržba priemyselných parkov (napríklad Nitra či Haniska), pritom plnili zadávaním externým dodávateľom.

Zlyhávala podľa jej slov aj komunikácia so samosprávami, otázna je celková stratégia štátu a schopnosť byť pripravený na potenciálneho investora. Národná kontrolná autorita preto podľa Burdovej odporučila parlamentu požiadať zodpovedné ministerstvo o predloženie komplexnej analýzy, ako aj stratégie podpory významných investičných projektov zo štátneho, respektíve verejného rozpočtu.

"Považujeme za správne, že vieme podporiť príchod zahraničných investorov, rešpektujeme rozhodnutia vlády podporiť napríklad park v Košiciach. Keďže však ide o verejné prostriedky, musia sa riadiť transparentnými pravidlami," zdôraznil podpredseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy.