< sekcia Ekonomika

NKÚ považuje audit za neúčinný, Krajniak by prijal viac kontrolórov

Na archívnej snímke podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Systém vnútornej kontroly musí podľa úradu zrkadliť politiku riadenia rizík.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Vnútorné kontrolné mechanizmy na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sú neefektívne a neúčinné. Zhodnotil to tak Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) po ukončení kontroly v rezorte. Zamestnancom tam podľa štátnych kontrolórov chýbajú skúsenosti s nastavením systému vnútornej kontroly a rizikom je tiež nedostatok kontrolórov. Podobne je to však aj v iných štátnych inštitúciách, napríklad na ministerstve školstva. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v reakcii uviedol, že viac kontrolórov by skutočne prijal.

NKÚ upozornil, že rezort práce nemal explicitne definované tri stupne kontrolórskeho uistenia a cieleného riadenia rizík. Ide hlavne o manažérsku, riadiacu zodpovednosť, základnú finančnú kontrolu a nestranný vnútorný audit. Činnosť ministerského vnútorného auditu pritom bola kontrolórmi vyhodnotená ako nedostatočná.

"Vnútorný audit nenapĺňal jeho základné zákonné poslanie, a to systematicky hodnotiť a zlepšovať riadenie rizík v rámci ministerstva. Naopak, zameriaval sa iba na overovanie dodržiavania postupov pri základnej finančnej kontrole a bežnej prevádzke," spresnili kontrolóri. Vysvetlili, že z pohľadu štatutára organizácie ministra pritom ide o rozhodujúci nástroj uistenia, že inštitúcia realizuje strategické ciele, plní programové aktivity a že nástroje vnútornej kontroly vedia včas zachytiť riziká, ktoré môžu vyústiť do porušenia rozpočtových pravidiel, nedodržania zákonných povinností či trestnoprávnej zodpovednosti.

Kontrolóri upozornili aj na nedostatok kontrolórov. "Výdavková časť kapitoly rezortu je spomedzi všetkých ústredných orgánov štátu za ostatné dva roky najvyššia a výdavky len na tento rok sú rozpočtované v sume 3,28 miliardy eur. Národní kontrolóri vyhodnotili systém vnútornej kontroly za nedostatočný aj preto, že na zabezpečovanie všetkých úloh vnútorného auditu sú k dispozícii len dvaja odborní zamestnanci," dodal NKÚ. V rámci kontroly úrad identifikoval aj problémy súvisiace s popísaním rizík a ich jednoznačným riadením zo strany zodpovedných zamestnancov. "Kontrolný úrad preto odporúča vedeniu ministerstva, aby spracoval rezortnú politiku riadenia rizík a personálne posilnil útvary, ktoré sú súčasťou systému vnútornej kontroly a auditu," dodali kontrolóri.

Systém vnútornej kontroly musí podľa úradu zrkadliť politiku riadenia rizík. "Ide o kľúčový prvok systému riadenia a manažérovi ponúka objektívnu skúšku správnosti," poznamenal podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy a dodal, že aj preto apelujú štátni kontrolóri na ministrov, generálnych riaditeľov štátnych inštitúcií, ale aj predstaviteľov miestnej, regionálnej samosprávy, aby aktívne využívali nástroje vnútornej kontroly. Aby personálne posilňovali útvary, ktoré vykonávajú nestrannú kontrolu v rámci nimi riadenej inštitúcie. "Externá kontrola realizovaná NKÚ totiž nemôže zastupovať či nahrádzať poslanie a povinnosti vnútorných kontrolných nástrojov," dodal Andrassy.

"Súhlasím s tým, že s takým počtom ľudí, aký máme k dispozícii, a po tom dvojnásobnom šetrení, ktoré sa muselo udiať vlastne v posledných dvoch rokoch, je veľmi ťažké vykonávať kontrolu v celom rezorte," povedal Krajniak počas piatkového brífingu. Dodal, že by bol veľmi rád, ak by sa rezortu podarilo zabezpečiť viac finančných prostriedkov, aby mohol najať viac kontrolórov. Dodal, že percento fyzických kontrol sa však z vlaňajších troch percent zvýšilo na tohtoročných päť percent.