Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. júl 2024Meniny má Dušana
< sekcia Ekonomika

NKÚ: SR zaostáva v strategickom riadení i vyvodzovaní zodpovednosti

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy. Foto: TASR - Dano Veselský

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy v piatok poslancom Národnej rady (NR) SR predstavil Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023.

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovensko v aktuálnej zložitej a dynamicky sa meniacej dobe potrebuje jasnú stratégiu smerovania. Zaostáva však v strategickom projektovom riadení aj vyvodzovaní osobnej zodpovednosti. Poukázal na to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy, ktorý v piatok poslancom Národnej rady (NR) SR predstavil Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023.

V minulom roku, ktorý bol zároveň 30. rokom pôsobenia úradu, ukončil NKÚ 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch štátnej či verejnej správy. Adresoval im 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Spolu kontrolóri zaznamenali vyše 900 porušení záväzných právnych predpisov, ktoré mali za dôsledok nehospodárne používanie verejných financií a majetku, ako aj netransparentné rozhodovanie a konanie zodpovedných zamestnancov.

Minuloročné kontroly podľa Andrassyho potvrdili viaceré negatívne trendy, na ktoré upozorňujú kontrolóri už niekoľko rokov. "V dôležitých verejných politikách zaostávame nielen za susednými krajinami, ale aj za vyspelou Európou a tento stav sa nám dlhodobo nedarí zvrátiť. Kľúčovým je v tomto smere fakt, že zodpovedné inštitúcie zlyhávajú v strategickom projektovom riadení a v tomto kontexte sa nevyvodzuje zodpovednosť za neriešenie či zanedbávanie situácie. To sa nakoniec prejavuje vo zvyšujúcej sa nedôvere verejnosti voči štátu, ale aj v niekoľkonásobnom predražovaní rozvojových investícií," upozornil šéf NKÚ.

Národní kontrolóri v roku 2023 realizovali najviac, až 15 kontrol v oblasti Efektívna a transparentná verejná správa, v ktorej sa okrem iného zamerali na fungovanie a prínos novovzniknutých inštitúcií, akými boli napríklad Slovensko IT či Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Ďalej na hospodárenie štátnych účelových zariadení, obstaranie a vyraďovanie špeciálnej techniky v podmienkach finančnej správy, na účinnosť a efektívnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti.

V strategickej oblasti Vzdelávanie, výskum a inovácie úrad šiestimi kontrolnými akciami preveril zmluvné vzťahy pre pripájanie škôl do internetu či ako boli využité výskumné inštitúcie pri riešení hrozieb pandémie. NKÚ sa v šiestich kontrolných akciách zameral aj na oblasť udržateľných verejných financií a fiškálnej politiky. Preveroval napríklad organizáciu výstavy EXPO v Dubaji alebo opatrenia štátu pri riešení energetickej krízy.

Zo strategickej oblasti Zdravie vykonal úrad vlani tri kontrolné akcie, preveril napríklad prípravu a realizáciu investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice v Martine alebo zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby. V rámci oblasti Environmentálna udržateľnosť kontrolóri preverovali bezpečnosť potravín v podmienkach SR a zelenú infraštruktúru v mestách a obciach.

NKÚ v minulom roku vzhľadom na potrebu rýchlejšieho reagovania na nové situácie upravil svoju stratégiu a zaviedol tzv. plávajúce plánovanie. To umožňuje podľa Andrassyho kontrolórom operatívnejšie reagovať na problémy v reálnom čase. NKÚ má ambíciu byť dobre fungujúcim vzorovým úradom, podčiarkol jeho šéf. "Neustále pracujeme na tom, aby zamestnanci boli profesionáli, disponujúci dostatočnými kompetenciami a zručnosťami pre moderný výkon kontrolnej činnosti. Zaviedli sme do praxe nový systém kariérneho rastu a odmeňovania, ktorý odráža zvýšené nároky na kvalitu vysoko odbornej práce," priblížil.

Poslancom tiež pripomenul, že NKÚ bol pred mesiacom zvolený za predsednícku krajinu organizácie združujúcej európske národné kontrolné inštitúcie EUROSAI. Predsednícku pozíciu bude zastávať od roku 2027, dovtedy bude šéf slovenských kontrolórov prvým viceprezidentom tejto medzinárodnej organizácie.