Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. júl 2024Meniny má Drahomír
< sekcia Ekonomika

NKÚ: Zatepľovanie je vhodnou formou využitia verejných zdrojov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

V roku 2014 bola na obnovu bytových budov s cieľom zateplenia poskytnutá suma úverov vo výške takmer 110,5 milióna eur.

Bratislava 6. marca (TASR) – Využitie verejných prostriedkov na zatepľovanie bytových domov je efektívne, účinné a hospodárne. Konštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR po kontrole zameranej na plnenie cieľa štátnej bytovej politiky, ktorým je zníženie spotreby energie pri bývaní. Na kontrolovanej vzorke 31 bytových domov bola preukázaná ročná úspora spotreby energie na vykurovanie v porovnaní s obdobím pred zateplením.

Ako informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, kontrolóri preverovali systém poskytovania podpory formou dlhodobých úverov na zatepľovanie bytových domov, fungovanie riadiacich a kontrolných systémov, ako aj transparentnosť poskytovania podpory vybraným žiadateľom. Kontrolovaným obdobím boli roky 2014 a 2015.

V roku 2014 bola na obnovu bytových budov s cieľom zateplenia poskytnutá suma úverov vo výške takmer 110,5 milióna eur. Podporených bolo 513 projektov, obnovených 24.618 bytových jednotiek. V roku 2015 štát na tento účel poskytol necelých 198,3 milióna eur. Touto sumou podporil 857 projektov a obnovilo sa 40.537 bytových jednotiek.

NKÚ preveril 31 projektov v celkovej sume 5,26 milióna eur. Podmienkou pre získanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie o 35 % (15 projektov). V prípade poskytnutia zdrojov z iniciatívy Jessica, teda z prostriedkov EÚ (16 projektov), bola cieľom úspora 20 %. Cieľovú hranicu 35 % z 15 projektov dosiahlo šesť žiadateľov, pri iniciatíve Jessica cieľ splnilo 15 projektov.

Kontrola podľa Bolech Dobákovej preukázala, že využitie verejných prostriedkov na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov je vhodnou formou intervencie verejných zdrojov. „Nedosiahnutie cieľov projektu malo vo väčšine prípadov objektívne príčiny, napríklad výmena okien už pred zateplením, problémy v dodávateľských vzťahoch či kvalita meračov. Na druhej strane kontrola zistila, že príčinou bol aj prílišný optimizmus, keď projektované úspory boli stanovené nad reálne možnosti,“ priblížila.

Kontrolóri odhalili rezervy v účinnosti vnútorného kontrolného systému. V dôsledku nedostatočnej predbežnej a následnej finančnej kontroly zistili neoprávnené čerpanie verejných prostriedkov v sume 4749 eur. V šiestich prípadoch dodatky k zmluvám o úvere neboli zverejnené v centrálnom registri zmlúv. Nie vždy boli dodržané články zmluvy týkajúce sa dodržania lehôt na doručovanie písomností a stavebný dozor nebol schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v priebehu roka 2014 sprevádzkoval elektronický systém podávania žiadostí, čím podľa NKÚ prispel k vytvoreniu predpokladov pre transparentný výber žiadateľov podpory. Finančné operácie súvisiace s poskytovaním a splácaním úverov pôvodne vykonávali dve komerčné banky, od začiatku roka 2014 tým bola poverená Slovenská záručná a rozvojová banka. Výdavky fondu za bankové služby sa tak znížili o viac ako 475.000 eur za rok 2014 a v roku 2015 o vyše 166.000 eur. NKÚ považuje tento krok manažmentu ŠFRB za veľmi efektívny.

Pre odstránenie nedostatkov úrad ŠFRB odporúča pri každej finančnej operácii dôsledne vykonávať základnú finančnú kontrolu a tiež finančnú kontrolu na mieste. Štátnemu fondu zo zistených nedostatkov zároveň vyplynula povinnosť zverejňovať zmluvy v centrálnom registri zmlúv. Žiadateľom o úvery kontrolóri odporučili aktualizovať zmluvu o výkone správy uzatvorenú s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.