< sekcia Ekonomika

Stratégia EÚ pre chemické látky má ochrániť zdravie ľudí a prírodu

Eurokomisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Cieľom stratégie v oblasti chemikálií je vybudovať bezpečnejší a udržateľnejší chemický priemysel, čo vytvára veľké ekonomické príležitosti v dobe prechodu na zelenú ekonomiku.

Brusel 14. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti. Stratégia je prvým krokom smerom k cieľu nulového znečistenia životného prostredia, bez výskytu toxických látok. Tento cieľ je obsiahnutý v európskej ekologickej dohode.

Nová stratégia podporí inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemických látok a posilní ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami. To zahŕňa zákaz používania najškodlivejších chemických látok v spotrebiteľských výrobkoch, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, detergenty, materiály prichádzajúce do styku s potravinami či textílie, pokiaľ sa nepreukáže, že sú tieto látky nevyhnutné pre spoločnosť. Zároveň dozrie na to, aby sa všetky chemické látky používali bezpečnejšie a udržateľnejšie.

Eurokomisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius v správe pre médiá pripomenul, že ľudia za svoj blahobyt a vysokú životnú úroveň vďačia mnohým užitočným chemickým látkam, ktoré vynašli za posledné storočie.

"Nemôžeme však zatvárať oči pred škodami, ktoré nebezpečné chemikálie pre nás predstavujú. V EÚ chemické látky regulujeme už dlho a pomocou tejto stratégie chceme ísť ešte ďalej, aby sme zabránili prenikaniu najnebezpečnejších chemikálií do životného prostredia a do našich tiel a ich vplyvu na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva," vysvetlil komisár.

V stratégii pre chemické látky sa uznáva naliehavá potreba riešiť zdravotné a environmentálne výzvy spôsobené najškodlivejšími chemikáliami. Toto úsilie má zabrániť používaniu chemických látok, ktoré sú najškodlivejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie, na iné než nevyhnutné spoločenské účely. Chemický priemysel by sa mal pri tejto transformácii opierať o nové inovačné a investičné opatrenia.

Medzi hlavné iniciatívy stratégie patrí postupné vyraďovanie najškodlivejších látok z výrobkov, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, detergenty, materiály prichádzajúce do styku s potravinami a textílie. Ide o látky, ako endokrinné disruptory, chemikálie ovplyvňujúce imunitné a dýchacie systémy či perzistentné látky, ako sú perfluóralkylované a polyfluóralkylované látky (PFAS). Snahou je tiež minimalizovať a nahradiť látky vzbudzujúce obavy vo všetkých výrobkoch, pričom sa uprednostnia tie kategórie výrobkov, ktoré ovplyvňujú zraniteľné skupiny obyvateľstva, a tie, ktoré majú najväčší potenciál pre obehové hospodárstvo.

Komisia chce lepšie riešiť kombinovaný účinok chemických látok lepším zohľadnením rizika, ktoré pre ľudské zdravie a životné prostredie predstavuje každodenné vystavenie sa širokej škále chemikálií z rôznych zdrojov. Okrem toho by výrobcovia a spotrebitelia mali mať prístup k informáciám o obsahu chemických látok a ich bezpečnom používaní.

Cieľom stratégie v oblasti chemikálií je vybudovať bezpečnejší a udržateľnejší chemický priemysel, čo vytvára veľké ekonomické príležitosti v dobe prechodu na zelenú ekonomiku. Pokiaľ to bude možné, nové chemikálie a materiály musia byť bezpečné a udržateľné počas celého životného cyklu - od výroby až po koniec ich životnosti. Pomôže to zabrániť ich najškodlivejším účinkom a zaistiť čo najmenší vplyv na klímu, využívanie zdrojov, ekosystémy a biodiverzitu.

EK má za cieľ stav, keď chemický priemysel EÚ bude celosvetovo konkurencieschopným aktérom pri výrobe a používaní bezpečných a udržateľných chemických látok. Preto chce podporovať priemyselné inovácie, aby takéto chemikálie boli na trhu EÚ bežným štandardom a referenciou aj v celosvetovom meradle.

V roku 2018 bola Európa druhým najväčším výrobcom chemikálií na svete (16,9 % predaja). Chemický priemysel je štvrtý najväčší v EÚ a zamestnáva približne 1,2 milióna ľudí. Až 59 % vyrobených chemikálií sa dodáva do iných odvetví ako je zdravotníctvo, stavebníctvo, automobilový priemysel, elektronické či textilné odvetvia. Očakáva sa, že svetová produkcia chemikálií sa do roku 2030 zdvojnásobí.