Quantcast
< sekcia Ekonomika

Nové FinQ Centrum má posilniť program finančného vzdelávania škôl

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Snahou iniciatívy je rozšíriť program vzdelávania tak, aby v školskom roku 2025/2026 bol doň zapojený každý tretí žiak alebo študent základnej, či strednej školy v SR.

Bratislava 11. augusta (TASR) - Nadácia Národnej banky Slovenska (NBS) a Nadácia Slovenskej sporiteľne (SLSP) zakladajú neziskovú organizáciu FinQ Centrum s cieľom rozšíriť finančné vzdelávanie na školách, zlepšiť jeho kvalitu a rozvinúť tam finančnú kultúru. Zakladatelia o tom informovali vo štvrtok.

Iniciatíva má vzdelávať žiakov a študentov základných a stredných škôl inovatívne, systematicky, atraktívne a užitočne. Kľúčovým pilierom FinQ Centra je program FinQ, ktorý funguje už tretí rok. Nová nezisková organizácia sa sústredí aj na to, aby pedagógovia mohli podporovať kritické, logické, systémové a kreatívne myslenie žiakov.

Snahou iniciatívy je rozšíriť program vzdelávania tak, aby v školskom roku 2025/2026 bol doň zapojený každý tretí žiak alebo študent základnej, či strednej školy v SR. Aktuálne je program implementovaný na 62 školách a do školského roka 2022/2023 je prihlásených 90 nových škôl, vyčíslila nezisková organizácia.

FinQ je v súlade s oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o inovatívnom vzdelávaní učiteľov pre rozvoj profesijných kompetencií nevyhnutných pre 21. storočie. Program je vypracovaný odbornou vedeckou metodikou DaCoSiDe spoločnosti Eduawen Europe.

"Vyššia úroveň finančnej gramotnosti zvyšuje kvalitu života v spoločnosti a pomáha ľuďom robiť informované rozhodnutia, pretože na základe získaných finančných znalostí lepšie rozumejú súvislostiam v práci, podnikaní či každodennom živote. Zapojiť sa do programu FinQ je pre nás prirodzeným pokračovaním našich doterajších aktivít," priblížil predseda správnej rady Nadácie NBS Michal Horváth.

Učitelia na programe podľa organizácie oceňujú materiály, ktoré im uľahčujú výučbu na hodinách a umožňujú komplexnú prípravu. Pozitívne majú hodnotiť aj intenzívnejšiu spoluprácu s kolegami z iných predmetov, keďže metodika sa dá využiť v akomkoľvek predmete, slovenčine, dejepise či telesnej výchove.

"Máme radosť, že výsledky programu FinQ potvrdzujú jeho kvalitu a prínos pre žiakov i učiteľov a tešíme sa, že prostredníctvom FinQ Centra sa bude program FinQ ďalej rozširovať v regiónoch Slovenska. Spolupráca Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Národnej banky Slovenska prináša potenciál zintenzívniť kvalitu rozvoja finančnej kultúry na školách, aby nám vyrástla generácia uvedomelých mladých ľudí," povedal predseda správnej rady Nadácie SLSP Štefan Máj.

Nezisková organizácia je otvorená spolupráci s podobnými iniciatívami, podporuje prepájanie projektov a organizácií finančného vzdelávania a výskum a rozvoj finančnej kultúry.

"V dnešnom svete mladí ľudia potrebujú rozvíjať praktické zručnosti a kľúčové kompetencie, uplatňovať kritické a systémové myslenie. Sme presvedčení, že FinQ program, ktorý učí premýšľať, prepája ekonomický a sociálny kontext, osloví ďalších pedagógov, nadchne deti a prispeje k ich pripravenosti žiť plnohodnotný život," dodala riaditeľka FinQ Centra Danica Lacová.