Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. september 2023Meniny má Jarolím
< sekcia Ekonomika

Nové ratingové hodnotenie mesta Nové Zámky je BB+

Agentúra hodnotí, že sa hospodárenie mesta v roku 2011 zlepšilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Mesto dosiahlo prebytok, pri celkových prímoch 19,9 mil. EUR a celkových výdavkoch 19,7 mil. EUR.

Bratislava 29. júna (TERAZ.sk-OTS) - EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. aktualizovala verejné ratingové hodnotenie Mestu Nové Zámky. Priradila mu nový rating na úrovni BB+ (dlhodobý rating v domácej mene). Výhľad ratingu je stabilný. Uvedené ratingové hodnotenie platí na obdobie jedného roka od dátumu jeho zverejnenia, t.j. od 29.6.2012.

Mesto Nové Zámky sa v súčasnosti zameriava na konsolidáciu svojich financií, stabilizáciu hospodárenia a vytváranie podmienok, aby mohlo hospodáriť s rozvojovým rozpočtom.

Agentúra hodnotí, že sa hospodárenie mesta v roku 2011 zlepšilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Mesto dosiahlo prebytok, pri celkových prímoch 19,9 mil. EUR a celkových výdavkoch 19,7 mil. EUR. Mesto však aj v súčasnosti pociťuje negatívne dôsledky spôsobené v roku 2010 globálnou finančnou krízou, kedy získalo oveľa nižší príjem z dane z príjmov FO, ako bol plánovaný odhad Ministerstva financií SR a prijatím kapitálových grantov na financovanie investícií až formou refundácie nákladov. Tieto dôsledky mesto už postupne znižuje.

Na základe dostupných údajov, v roku 2012 sa očakáva vyrovnané hospodárenie. Bežnú prevádzku plánuje mesto obhospodarovať tak, aby konsolidovalo svoje financie. V priebehu roka 2012 očakáva, že získa rozpočtované kapitálové nenávratné zdroje, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov. Po ich získaní uhradí záväzky, ktoré vznikli realizáciou investícií. Plánované granty v roku 2012 sú na projekty Revitalizácia kina Mier, Jazdiareň - Nové Zámky Rekonštrukcia a adaptácia objektu, Revitalizácia a modernizácia mestskej zóny, Informatizácia spoločnosti, Cyklotrasa Zúgov – Berek atď.

Ku koncu roka 2011 mesto evidovalo záväzky po lehote splatnosti vo výške 1 491 tis. EUR. Agentúra negatívne hodnotí vysoký stav záväzkov po lehote splatnosti. Pozitívne hodnotí, že mesto v roku 2011 a 2012 konsoliduje svoje financie, znižuje bežné výdavky s cieľom vysporiadať záväzky po lehote splatnosti.

Uvedené ratingové hodnotenie je vyjadrením nezávislého názoru EUROPEAN
RATING AGENCY, a.s. na schopnosť a vôľu hodnoteného subjektu splácať svoje
záväzky včas a v plnej výške. Rating nepredstavuje investičné odporúčanie,
ani odporúčanie na nákup, predaj alebo držbu konkrétneho cenného papiera.
Rating je doplnkovým nástrojom komplexnej investičnej a finančnej analýzy,
ktorá by mala predchádzať každému rozhodnutiu o transakcii s hodnoteným
subjektom.

Viac informácií o uvedenom ratingovom hodnotení a jeho zdôvodnení, o
ratingoch všeobecne, vysvetlenie metodológie a použitých ratingových škál
je dostupných na web stránke EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.
www.euroratings.co.uk.