Quantcast
< sekcia Ekonomika

Novela o podpore OZE zvyšuje podiel biozložky v motorových palivách

Na snímke nápis na budove, v ktorej sídli Ministerstvo hospodárstva SR na ulici Mlynské nivy v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Navrhovaný zákon mení aj právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy.

Bratislava 26. mája (TASR) - Podiel biozložky v motorových palivách by sa mal do roku 2030 postupne zvýšiť zo súčasných 8,2 % až na 11,4 % ich energetickej hodnoty. Vyplýva to z novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Aktuálne platný zákon ráta s obsahom biopalív vo výške maximálne 8,2 % aj v nasledujúcich rokoch. Novela prináša množstvo ďalších zmien a vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ.

"Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov," uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe k schválenému materiálu.

S pridávaním udržateľných pohonných látok zákon ráta aj pri využívaní stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG). Od budúceho roka by sa mal ich energetický podiel na týchto pohonných látkach zvýšiť na dve percentá a postupne má narastať až na 14 % v roku 2030.

V súvislosti s transpozíciou uvedenej smernice ustanovuje novela pre palivá z biomasy používané v odvetví výroby elektriny a vykurovania kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov. Zvyšuje sa tiež minimálny prah úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a bioplyn v doprave, vyrábané v nových zariadeniach.

Navrhovaný zákon mení aj právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy. Podľa súčasného znenia má každý výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vysokoúčinnou kombinovanou výrobou právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prístup, prenos, distribúciu a dodávku elektriny. Táto podpora sa po novom už nemá týkať zariadení s inštalovaným výkonom nad 400 kW a od roku 2026 nad 200 kW.

Rezort hospodárstva zavádza v schválenej novele nový právny rámec vydávania záruk pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov. Má sa tak vytvoriť jednotný prostriedok preukázania pôvodu plynu z obnoviteľných zdrojov koncovým odberateľom a uľahčiť cezhraničný obchod s takýmto plynom. Súčasne sa umožní vydávanie záruky pôvodu aj pre iný plyn ako biometán. Tým môže byť napríklad vodík, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd či syntetický plyn. Podpora výroby obnoviteľných plynov má byť prednostnou distribúciou biometánu, vydaním záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn či vydaním potvrdenia o množstve biometánu.