< sekcia Ekonomika

Novela o posudzovaní zhody má upraviť aj ustanovenia o autorizácii

Na archívnej snímke budova Národnej rady (NR) SR. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Právnu normu v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Bratislava 4. mája (TASR) - Vládna novela zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu by mala upraviť okrem iného aj procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie. Právnu normu v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

"Predmetom návrhu zákona bude aj úprava niektorých ustanovení zákona z roku 2018, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, najmä úprava procesných ustanovení týkajúcich sa autorizácie, ktorá by mala podnikateľským subjektom (autorizovaným a notifikovaným osobám) uľahčiť prehľad o ich rozsahu autorizácie, ako aj jednoduchšie preukazovanie svojho oprávnenia v rámci iných správnych konaní," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Novela zákona podľa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR komplexne upravuje sprístupňovanie určených výrobkov na trhu, povinnosti jednotlivých hospodárskych subjektov v oblasti posudzovania zhody určených výrobkov, procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie orgánov posudzovania zhody a procesné ustanovenia upravujúce notifikáciu autorizovaných osôb voči Európskej komisii a členským štátom EÚ. Upravuje tiež postupy orgánov dohľadu pri vykonávaní dohľadu nad určenými výrobkami.