Quantcast
< sekcia Ekonomika

Novela zákona o DPH podľa daňových poradcov prináša významné zmeny

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Dano Veselský

Podľa navrhovaného znenia by mal byť prenajímateľ, platiteľ dane, vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak bude nehnuteľnosť určená na bývanie.

Bratislava 4. júla (TASR) – Koncom júna sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), účinná by mala byť od budúceho roka. Jednou z najvýznamnejších zmien je obmedzenie práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie, a to bez ohľadu na postavenie nájomcu, upozorňuje daňový poradca a partner poradenskej spoločnosti Accace Peter Pašek.

Podľa navrhovaného znenia by mal byť prenajímateľ, platiteľ dane, vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak bude nehnuteľnosť určená na bývanie. Toto obmedzenie by sa malo podľa Pašeka vzťahovať len na nájomné zmluvy na nehnuteľnosti určené na bývanie, ktoré budú uzavreté po 31. decembri tohto roka. V praxi to znamená, že nebude možné odpočítať daň pri obstaraní takejto nehnuteľnosti za účelom jej prenájmu, keďže ten bude od dane oslobodený, a to bez ohľadu na skutočnosť, kto bude nájomcom, upozornil daňový poradca.

Podobné obmedzenie by malo podľa neho platiť aj pri dodaní stavby určenej na bývanie. Rozumie sa tým byt, ale aj apartmán určený na bývanie v bytovom dome. Platiteľ dane pri dodaní takejto stavby nebude môcť využiť možnosť zdanenia tejto nehnuteľnosti, ak uplynie zákonom stanovené obdobie. "Znamená to, že po piatich rokoch od prvej kolaudácie takejto stavby, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr, bude musieť byť dodanie od dane oslobodené," poznamenal Pašek s tým, že sa zároveň zmení aj definícia prvej kolaudácie stavby.

Cieľom tohto návrhu je podľa neho zabránenie zneužívania odpočtov dane na získanie neoprávnených ekonomických výhod spočívajúcich najmä v uplatnení si plného nároku na odpočet DPH pri nadobudnutí týchto nehnuteľností a následnom podhodnotení kúpnej ceny týchto nehnuteľností určených na bývanie po uplynutí piatich rokov od kolaudácie nehnuteľnosti.

"Za dôležité považujeme upozorniť, že v prípade predaja stavby určenej na bývanie po uplynutí napr. piatich rokov od prvej kolaudácie a pred uplynutím obdobia na úpravu odpočítanej DPH (pozn. 20 rokov), bude platiteľ dane povinný upraviť DPH odpočítanú z nadobudnutia nehnuteľnosti, teda jej alikvotnú časť vrátiť do štátneho rozpočtu späť," podotkol Pašek, podľa ktorého bude ešte zaujímavé sledovať, v akej podobe sa napokon predmetná úprava schváli.