< sekcia Ekonomika

Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva pôdy pomôže mladým farmárom

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Podľa novely by mali byť začínajúci poľnohospodári priorizovanou skupinou.

Bratislava 6. septembra (TASR) - Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku má zaviesť pojem začínajúceho poľnohospodára. Práve ten v praxi spôsoboval nejasnosti, čo viedlo k pochybným investíciám do pôdy. 

Podľa novely, ktorá už prešla pripomienkovým konaním a v súčasnosti sa pripomienky pred jej posunutím do parlamentu vyhodnocujú, by mali byť začínajúci poľnohospodári priorizovanou skupinou. Účinnosť novely po jej schválení sa predpokladá od januára budúceho roka.

Doteraz postačovalo, aby poľnohospodár len podnikal. V praxi však bola definícia stanovená európskym nariadením zneužívaná. Teraz sa má situácia vylepšiť priamo v slovenskom právnom poriadku. "Rezort pôdohospodárstva stanovuje podmienku, aby záujemca o prevod pôdy už pôdu na poľnohospodársku výrobu vlastnil alebo mal stavbu na ten istý účel," hodnotí návrh novely vedúci advokát a partner HMG Advisory Group Ján Gajan. Ako ďalej vysvetľuje, ministerstvo chce takto lokalizovať záujemcu na územie konkrétnej obce. Podľa novej normy pritom nie je podstatné, kde má subjekt miesto podnikania alebo sídlo. Dôležité je, kde reálne svoju činnosť vykonáva, alebo kde má vytvorené podmienky na jej výkon.

Po novom by následne mal byť začínajúcim farmárom samostatne hospodáriaci roľník – fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikateľ a ku dňu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok nemá viac ako 40 rokov. Zároveň musí mať táto osoba  profesijné schopnosti a zakladať poľnohospodársky podnik prvýkrát. Táto definícia sa použije aj na poskytovanie nenávratného finančného príspevku pre mladých začínajúcich farmárov vo výške 50.000 eur na základe výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.