< sekcia Ekonomika

Podiel biozložky v motorových palivách by sa mal zvýšiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Novela prináša novinky aj v elektroenergetike.

Bratislava 4. decembra (TASR) – Podiel biozložky v motorových palivách by sa mal do roku 2030 postupne zvýšiť zo súčasných 8 % až na 11,4 % ich energetickej hodnoty. Vyplýva to z novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania posunulo Ministerstvo hospodárstva SR. Aktuálne platný zákon ráta s obsahom biopalív vo výške maximálne 8,2 %. Novela prináša množstvo ďalších zmien a vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ.

"Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov," uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe k navrhovanej legislatíve.

V súvislosti s transpozíciou uvedenej smernice ustanovuje novela pre palivá z biomasy používané v odvetví výroby elektriny a vykurovania kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov. Zvyšuje sa tiež minimálny prah úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a bioplyn v doprave, vyrábané v nových zariadeniach.

Novela prináša novinky aj v elektroenergetike. Ruší napríklad súčasné výkonové obmedzenie 500 kilowattov (kW) pre lokálne zdroje energie a zároveň mení výšku možnosti aktívneho odberateľa predávať prebytky vyrobenej elektriny z aktuálnych 10 % na 50 % z celkového inštalovaného výkonu. Lokálny zdroj má mať na úľavu z platby tarify za prevádzkovanie systému do 600 megawatthodín (MWh) vyrobenej elektriny za rok.

Navrhovaný zákon mení aj právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy. Podľa súčasného znenia má každý výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vysokoúčinnou kombinovanou výrobou právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prístup, prenos, distribúciu a dodávku elektriny. Táto podpora sa po novom už nemá týkať zariadení s inštalovaným výkonom nad 400 kW a od roku 2026 nad 200 kW.

Rezort hospodárstva zavádza nový právny rámec vydávania záruk pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov. Má sa tak vytvoriť jednotný prostriedok preukázania pôvodu plynu z obnoviteľných zdrojov koncovým odberateľom a uľahčiť cezhraničný obchod s takýmto plynom. Súčasne sa umožní vydávanie záruky pôvodu aj pre iný plyn ako biometán. Tým môže byť napríklad vodík, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd či syntetický plyn. Podpora výroby obnoviteľných plynov má byť prednostnou distribúciou biometánu, vydaním záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn či vydaním potvrdenia o množstve biometánu.