< sekcia Ekonomika

Novela zákona o posudzovaní zhody upraví aj ustanovenia o autorizácii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Novela zákona podľa ÚNMS komplexne upravuje sprístupňovanie určených výrobkov na trhu.

Bratislava 14. apríla (TASR) - Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu, upraví okrem iného aj procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie. Vyplýva to z návrhu z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.

"Predmetom návrhu zákona bude aj úprava niektorých ustanovení zákona z roku 2018, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, najmä úprava procesných ustanovení týkajúcich sa autorizácie, ktorá by mala podnikateľským subjektom (autorizovaným a notifikovaným osobám) uľahčiť prehľad o ich rozsahu autorizácie, ako aj jednoduchšie preukazovanie svojho oprávnenia v rámci iných správnych konaní," spresnil v dôvodovej správe úrad.

Novela zákona podľa ÚNMS komplexne upravuje sprístupňovanie určených výrobkov na trhu, povinnosti jednotlivých hospodárskych subjektov v oblasti posudzovania zhody určených výrobkov, procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie orgánov posudzovania zhody a procesné ustanovenia upravujúce notifikáciu autorizovaných osôb voči Európskej komisii a členským štátom EÚ. Upravuje tiež postupy orgánov dohľadu pri vykonávaní dohľadu nad určenými výrobkami.