< sekcia Ekonomika

Novela zákona o posudzovaní zhody upraví aj ustanovenia o autorizácii

Na archívnej snímke poslanci počas zasadnutia parlamentu v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Predmetom návrhu zákona bude aj úprava niektorých ustanovení zákona z roku 2018, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, konštatuje sa v dôvodovej správe.

Bratislava 18. júna (TASR) - Vládna novela zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu, upraví okrem iného aj procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie. Plénum Národnej rady (NR) SR právnu normu v piatok schválilo.

"Predmetom návrhu zákona bude aj úprava niektorých ustanovení zákona z roku 2018, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, najmä úprava procesných ustanovení týkajúcich sa autorizácie, ktorá by mala podnikateľským subjektom (autorizovaným a notifikovaným osobám) uľahčiť prehľad o ich rozsahu autorizácie, ako aj jednoduchšie preukazovanie svojho oprávnenia v rámci iných správnych konaní," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Novela zákona komplexne upravuje sprístupňovanie určených výrobkov na trhu, povinnosti jednotlivých hospodárskych subjektov v oblasti posudzovania zhody určených výrobkov, procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie orgánov posudzovania zhody a procesné ustanovenia upravujúce notifikáciu autorizovaných osôb voči Európskej komisii a členským štátom EÚ. Upravuje tiež postupy orgánov dohľadu pri jeho vykonávaní nad určenými výrobkami.